TAURON w Złotej Szóstce INN:CSR

Prowadząc działalność biznesową, spółki Grupy TAURON przykładają wielką wagę do budowania relacji z otoczeniem. Tym razem TAURON znalazł się wśród firm prowadzących najlepsze działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu w kraju.

Jury doceniło długofalowe akcje społeczne prowadzone przez TAURONA, wśród nich Domy Pozytywnej Energii, Bezpieczniki TAURONA czy współpracę z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. „Oprócz samych działań prowadzonych przez TAURON, to co zapewniło firmie miejsce w zestawieniu, to położenie nacisku nie tylko na sam proces, ale również na efekty działań, co przejawia się m.in. w dążeniu do udoskonalenia raportowania o wynikach w obszarze pozafinansowym” czytamy w uzasadnieniu jury.

TAURON prowadzi usystematyzowane działania w obszarze pozabiznesowym. Od 2012 r. kierunki wytycza Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON opierająca się na pięciu filarach: zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego, zorientowaniu na klienta, ochronie środowiska, zaangażowaniu pracowników oraz partnerstwie społeczno-biznesowym. Od trzech lat spółka publikuje Raporty zrównoważonego rozwoju, w których zdaje sprawozdanie z prowadzonej działalności. Od 2013 r. TAURON wchodzi także w skład portfela spółek giełdowych odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index.

Głównym celem Złotej Szóstki INN:CSR jest nie tylko wyróżnienie firm, ale również inspirowanie innych przedsiębiorstw do wdrażania sprawdzonych rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności. Do udziału w rankingu zostało zaproszonych ponad 50 firm z całego kraju, zarówno przedsiębiorstwa polskie jak i zagraniczne mające w Polsce swoje przedstawicielstwa. Każdy z uczestników wypełniał szczegółowy formularz zawierający pytania dotyczące strategii firmy w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu (CSR), zasobów przeznaczanych na realizację działań oraz rezultatów działań – obecnych oraz spodziewanych. Na tej podstawie kapituła wybrała firmy, które znalazły się w “Złotej Szóstce”.

Obok TAURONA w Złotej Szóstce INN:CSR znaleźli się Samsung, Budimex, Cemex, Raben, oraz Unilever.

Bezpieczna Zima z GOPR 2015.jpg

Rozmiar 625,7 kB 1000x667 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.