TAURON sfinalizował nabycie części KWK Brzeszcze

Nowe Brzeszcze Grupa TAURON oraz Spółka Restrukturyzacji Kopalń zawarły 31 grudnia umowę sprzedaży części Zakładu Górniczego w Brzeszczach. W efekcie w Grupie TAURON funkcjonują obecnie trzy kopalnie. 

Przedmiotem umowy jest nabycie przez spółkę Nowe Brzeszcze Grupa TAURON części Zakładu Górniczego w Brzeszczach jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład której wchodzą składniki materialne i niematerialne wykorzystywane do wydobycia, produkcji i zbywania węgla oraz metanu. Przedwstępna warunkowa umowa nabycia tych aktywów zawarta została 19 października 2015 r. Ustalono wtedy, że TAURON zapłaci za przejmowane aktywa 1 zł i że znajdą się one do końca 2015 r. – po uzyskaniu wszystkich zgód korporacyjnych i UOKiK oraz decyzji Ministerstwa Środowiska o przeniesieniu koncesji, co już nastąpiło – w spółce Nowe Brzeszcze Grupa TAURON.

Naszym celem jest kontynuowanie dotychczasowej działalności prowadzonej w przejmowanej części kopalni Brzeszcze, a także przeprowadzenie w zakładzie niezbędnych inwestycji poprawiających jego efektywność – mówi Łukasz Brzózka, prezes zarządu spółek TAURON Wydobycie oraz Nowe Brzeszcze Grupa TAURON. – Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zostaną również podjęte działania, które doprowadzą do włączenia Brzeszcz do spółki TAURON Wydobycie, do której należą obecnie Zakład Górniczy Janina w Libiążu oraz Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie.

Ze względu na konieczność prawidłowego i bezkolizyjnego prowadzenia działalności w kopalni partnerzy określili w odrębnej umowie zasady wzajemnej współpracy po transakcji, w tym m.in. zasady świadczenia usług w zakresie wentylacji zakładu górniczego w Brzeszczach.

W dniu zawarcia umowy ok. 1500 pracowników kopalni Brzeszcze przeszło do nowego pracodawcy. Warunki przejścia załogi zakładu oraz kluczowe kwestie dotyczące zatrudnienia ustalone zostały 19 października w porozumieniu zarządu spółki celowej z organizacjami związkowymi z Brzeszcz.

Dzięki nabyciu kopalni Brzeszcze – uwzględniając zakładaną produkcję energii - zakłady wydobywcze Grupy TAURON w prawie 70 proc. będą pokrywać zapotrzebowanie na paliwo jednostek wytwórczych skupionych w holdingu. Do tej pory wskaźnik ten wynosił ok. 40 proc.

W ciągu dziewięciu miesięcy 2015 r. Grupa TAURON wyprodukowała ok. 3,5 mln ton węgla kamiennego. Nakłady inwestycyjne w obszar Wydobycie od początku roku sięgnęły 177,5 mln zł. Obszar Wydobycie Grupy TAURON uzyskał w III kw. 2015 r. 134,7 mln zł zysku EBITDA wobec 55,3 mln zł rok wcześniej. Dobry wynik był możliwy m.in. dzięki osiągnięciu wysokich wolumenów wydobycia i sprzedaży węgla oraz uelastycznieniu świadczeń dla byłych pracowników.

***

W Grupie TAURON podmiotem odpowiedzialnym za obszar wydobycia węgla kamiennego jest TAURON Wydobycie. W skład spółki wchodzą dwa zakłady górnicze: Sobieski w Jaworznie i Janina w Libiążu. Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku dawna kopalnia Jaworzno zajmowała jedno z ostatnich miejsc w rankingu polskich zakładów wydobywczych pod względem efektywności. Groźba likwidacji przedsiębiorstwa, a tym samym utraty tysięcy miejsc pracy, była wówczas bardzo realna. Podjęto jednak decyzję o utworzeniu spółki Zakład Górniczo-Energetyczny Sobieski Jaworzno III, której udziałowcami zostały Elektrownia Jaworzno III (wówczas samodzielny zakład) i Nadwiślańska Spółka Węglowa. Energetycy dokapitalizowali spółkę, zaś Nadwiślańska Spółka Węglowa wniosła do niej majątek produkcyjny. W efekcie – po głębokiej restrukturyzacji – oraz dzięki sprawnemu zarządzaniu, kopalnia przekształciła się w efektywny ekonomicznie podmiot gospodarczy, zdolny do konkurowania na rynku. W 2003 roku podobny scenariusz powtórzono w należącej wówczas do Kompanii Węglowej kopalni Janina w Libiążu. W efekcie powstał Zakład Górniczo-Energetyczny Janina. W 2005 roku obydwie firmy połączono w jedną spółkę – Południowy Koncern Węglowy. W grudniu 2013 roku TAURON odkupił od Kompanii Węglowej 16,7 mln akcji PKW, stanowiących 47,5 proc kapitału spółki i został tym samym jedynym jej właścicielem. Spółka w lutym 2014 roku zmieniła nazwę na TAURON Wydobycie.

Umowę podpisali- Łukasz Brzózka, prezes zarządu TAURON Wydobycie ,Nowe Brzeszcze Grupa TAURON oraz Marek Tokarz, prezes zarządu SRK.jpg

Rozmiar 5.7 MB 5184x3456 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.