TAURON zaktualizował strategię zrównoważonego rozwoju

Wraz z rozpoczęciem 2016 r. TAURON będzie realizował założenia zaktualizowanej strategii zrównoważonego rozwoju. Dokument powstał w oparciu o aktualne trendy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, uwzględnia opinię otoczenia Grupy TAURON, a także przyszłe wyzwania stawiane przed sektorem energetycznym.

Cele na 2012-2015 sformułowane w poprzedniej strategii zostały wypełnione w ponad 95 proc. Przyjęta przez zarząd TAURON Polska Energia strategia zrównoważonego rozwoju na lata 2016-2018 z perspektywą do 2020 roku będzie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Trzon dokumentu strategicznego pozostał niezmieniony. W dalszym ciągu strategia opiera się na pięciu kierunkach strategicznych – dwóch wiodących (bezpieczeństwo energetyczne dla klientów, zorientowanie na klienta) oraz trzech wspierających (kultura etyczna i zaangażowanie pracowników, ochrona środowiska oraz partnerstwo społeczno-biznesowe). Jednakże – zgodnie z najnowszymi trendami – cele strategiczne zostały zastąpione 18 zobowiązaniami, które TAURON zamierza wypełnić do końca 2018 r. Dla każdego zobowiązania sformułowane zostały kluczowe inicjatywy, które wesprą ich realizację. Do wypełniania założeń zaktualizowanej strategii zostały zobowiązane wszystkie spółki Grupy TAURON.

W Grupie TAURON mamy świadomość tego, jak duże oddziaływanie wywieramy na otoczenie, dlatego do realizacji strategii zrównoważonego rozwoju podchodzimy z równie wielkim zaangażowaniem, jak do wypełniania celów strategii biznesowej – mówi Remigiusz Nowakowski, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Nowa strategia zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON uwzględnia aktualną sytuację na rynku, przyszłe wyzwania dla branży energetycznej, a także oczekiwania naszych interesariuszy, dla których działalność pozabiznesowa z roku na rok ma coraz większe znaczenie.

Wypełnianie zobowiązań nowej strategii będzie odbywać się na bieżąco. Ponadto TAURON zobowiązał się do przedstawiania interesariuszom postępów w realizacji założeń strategicznych. Pierwszy taki przegląd zostanie opublikowany w pierwszej połowie 2017 r.

TAURON należy do grona liderów w obszarze zrównoważonego rozwoju w kraju. Firma zajmuje czołowe lokaty w rankingach poświęconych działalności społecznej i jest laureatem wielu nagród w tym obszarze. Spółki należące do Grupy od lat prowadzą usystematyzowane działania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Od trzech lat TAURON publikuje także raporty społeczne, w których zdaje otoczeniu sprawozdanie z prowadzonej działalności. Od 2013 r. TAURON wchodzi w skład portfela spółek giełdowych odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.