Nowy zarząd TAURON Ciepło

Rada nadzorcza TAURON Ciepło 29 stycznia dokonała zmian w zarządzie spółki. W rezultacie zarząd TAURON Ciepło będzie funkcjonował w pomniejszonym, dwuosobowym składzie.

Rezygnację z pełnionych funkcji złożyli Anna Bedla (z funkcji prezesa zarządu) oraz Piotr Dziubałtowski (z funkcji wiceprezesa zarządu ds. technicznych). Artur Bałdys został odwołany z pełnienia funkcji członka zarządu – dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych.

W związku z powyższym rada nadzorcza spółki powołała do składu zarządu TAURON Ciepło Jacka Uhryna – na stanowisko prezesa zarządu oraz Sławomira Gibałę – na stanowisko wiceprezesa zarządu spółki.

Kolejne zmiany w funkcjonowaniu zarządów spółek to efekt wdrożonej w Grupie TAURON koncepcji poprawy efektywności zarządczej oraz optymalizacji kosztowej organów korporacyjnych poszczególnych spółek zależnych. Będzie to możliwe m.in. poprzez zmiany ich struktur organizacyjnych, w tym ograniczenie składu osobowego zarządów, czego bardzo dobrym przykładem jest zmiana – z trzyosobowego na dwuosobowy – zarządu TAURON Ciepło.

Jacek Uhryn, prezes zarządu TAURON Ciepło jest absolwentem MBA Franklin University oraz Wydziału Finansów i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jego wieloletnie doświadczenie zawodowe koncentruje się wokół stanowisk menadżerskich w międzynarodowych podmiotach zarówno w obszarach zarządzania projektami, M&A i rozwoju, jak i sprzedaży. Ponadto pełnił funkcję na stanowisku prezesa i wiceprezesa – dyrektora finansowego. Pochodzi ze Śląska Opolskiego.

Sławomir Gibała, wiceprezes zarządu TAURON Ciepło jest doktorem nauk technicznych i absolwentem Wydziałów Zarządzania oraz Paliw i Energii na Akademii Górniczo-Hutniczej. Aktualnie kontynuuje rozwój w ramach studiów MBA. Jego wieloletnie doświadczenie zawodowe koncentruje się wokół stanowisk menadżerskich w międzynarodowych i komunalnych podmiotach zarówno w obszarach operacyjnych, M&A i rozwoju, jak i sprzedaży. Ponadto pełnił funkcje w radach nadzorczych podmiotów z branży energetycznej z terenu Śląska i Małopolski, m.in. Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej oraz Zespole Ciepłowni Przemysłowych „Carbo-Energia”.

Byli członkowie zarządu otrzymali oferty kontynuacji współpracy na poziomie menadżerskim w spółkach Grupy TAURON.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.