TAURON: Obsługa Klienta, Ekoenergia oraz Wytwarzanie ze zmienionymi zarządami

Rady nadzorcze TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wytwarzanie oraz TAURON Ekoenergia dokonały 1 lutego zmian w składach zarządów spółek.

 

Kolejne zmiany w zarządach spółek wynikają z realizacji wdrożonej w Grupie TAURON koncepcji poprawy efektywności zarządczej oraz optymalizacji kosztowej organów korporacyjnych poszczególnych spółek zależnych.

– Konsekwentnie usprawniamy pracę spółek i obniżamy koszty funkcjonowania zarządów. To niezbędne w świetle chociażby programu poprawy efektywności na lata 2016-2018, który Grupa ma niebawem wdrożyć – informuje Kamil Kamiński, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. korporacji.

TAURON Obsługa Klienta

W TAURON Obsługa Klienta z dniem 2 lutego na stanowisko prezesa zarządu rada nadzorcza spółki powoła Patrycję Kwiatkowską-Mizerę. Wcześniej funkcję tę pełnił Piotr Zawistowski, obecnie wiceprezes ds. handlowych w TAURON Polska Energia. Na stanowisko wiceprezesa rada nadzorcza powołała Magdalenę Szymczuk. W skład zarządu wchodzą ponadto dotychczasowi wiceprezesi: Karol Janosz oraz Piotr Ostrowski. Rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa złożył Marek Ciszyński.

Patrycja Kwiatkowska-Mizera, prezes zarządu TAURON Obsługa Klienta, jest absolwentką MBA Polish Open University/Oxford Brooks University oraz Wydziału Finansów i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest menadżerem z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu obszarami finansowym w międzynarodowych podmiotach, w tym w skandynawskich spółkach z branży energetycznej. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu centralizacji usług finansowych oraz prowadzenia procesów reorganizacyjnych centrów usług wspólnych.

Karol Janosz, wiceprezes zarządu TAURON Obsługa Klienta, ukończył Wydział Elektryczny na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Z branżą energetyczną związany przez całą swoją karierę zawodową. Od ponad 20 lat członek zarządów spółek energetycznych, posiadający doświadczenie w restrukturyzacji, outsourcingu i nearshoringu działalności biznesowej. Od 2011 r. członek zarządu spółek Grupy TAURON w obszarze obsługi klienta.

Piotr Ostrowski, wiceprezes zarządu TAURON Obsługa Klienta, jest absolwentem Wydziału Elektroenergetycznego Politechniki Wrocławskiej. Z obszarem informatyki i teleinformatyki w branży energetycznej związany od ponad 20 lat. Od 2014 roku pełni funkcję wiceprezesa zarządu TAURON Obsługa Klienta.

Magdalena Szymczuk, wiceprezes zarządu TAURON Obsługa Klienta, jest absolwentką Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu Rachunkowości i Kontroli Finansowej na tej samej uczelni. Posiada zróżnicowane doświadczenie zawodowe, w tym od ponad 10 lat na stanowisku kierowniczym w obszarze HR, zakupów oraz administracji.

TAURON Ekoenergia

W TAURON Ekoenergia rada nadzorcza odwołała 1 lutego Małgorzatę Wójcik-Stasiak ze stanowiska prezesa zarządu oraz Ryszarda Turka z funkcji wiceprezesa. W związku z tym – po decyzjach rady nadzorczej - z dniem 2 lutego zarząd będzie pracował w składzie: Roman Gabrowski – prezes zarządu oraz Przemysław Mandelt – wiceprezes zarządu.

Roman Gabrowski, prezes zarządu TAURON Ekoenergia, jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Jego wieloletnie doświadczenie zawodowe koncentruje się wokół stanowisk menadżerskich w branży elektroenergetycznej, w tym w podmiotach funkcjonujących obecnie w Grupie TAURON. W latach 2007 – 2008 pełnił funkcję prezesa EnergiaPro Gigawat (obecnie: TAURON Obsługa Klienta), a w 2007 roku przewodniczącego rady nadzorczej Jeleniogórskich Elektrowni Wodnych (obecnie: TAURON Ekoenergia).

Przemysław Mandelt, wiceprezes zarządu TAURON Ekoenergia, jest absolwentem Wydziałów Elektroniki oraz Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie finansowo-księgowe, w tym certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ponadto pełnił funkcje w radach nadzorczych.

TAURON Wytwarzanie

W TAURON Wytwarzanie rezygnację złożyli: Albert Kępka (z funkcji prezesa zarządu) oraz Piotr Kołodziej (z funkcji wiceprezesa ds. ekonomiczno-handlowych). W związku z tym rada nadzorcza powołała z dniem 2 lutego: Jacka Janasa na stanowisko prezesa zarządu (wcześniej wiceprezes zarządu spółki ds. produkcji) oraz Łukasza Brzózkę jako wiceprezesa zarządu (wcześniej prezes zarządu TAURON Wydobycie).

Jacek Janas, prezes zarządu TAURON Wytwarzanie, jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Śląskiej. Jego wieloletnie doświadczenie zawodowe koncentruje się wokół stanowisk menadżerskich w branży energetycznej. Od 2011 roku związany z TAURON Wytwarzanie, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu - dyrektora ds. produkcji.

Łukasz Brzózka, wiceprezes zarządu TAURON Wytwarzanie, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od wielu lat związany z branżą energetyczną, zasiadał na stanowiskach menadżerskich w obszarze finansowo-księgowym. W latach 2009 – 2015 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Rachunkowości i Podatków w TAURON Polska Energia, a od 2015 roku prezesa TAURON Wydobycie. Posiada tytuł biegłego rewidenta oraz certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Członkowie zarządów, którzy złożyli rezygnacje, otrzymali oferty kontynuacji współpracy na poziomie menadżerskim w spółkach Grupy TAURON.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.