TAURON Dystrybucja: Tysiące kilometrów nowych linii w 2016 r.

Rozbudowa infrastruktury energetycznej, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, automatyzacja pracy sieci, usprawnienie procesu przyłączania klientów, a także rozwój nowych technologii – to jedne z głównych kierunków inwestycji zaplanowanych przez TAURON Dystrybucja w 2016 r.

W okresie uzgodnionego przez Prezesa URE Planu rozwoju na lata 2016-2019 TAURON Dystrybucja planuje zrealizować kilkadziesiąt tysięcy zadań inwestycyjnych i przyłączyć klientów o mocy przyłączeniowej ponad 3,5 GW oraz wytwórców o mocy przyłączeniowej niespełna 1,5 GW.

W latach 2016-2019 planujemy zbudować około 4 tys. km przyłączy, 5 tys. km odcinków linii elektroenergetycznych różnych napięć oraz 1,5 tys. szt. stacji elektroenergetycznych. W zakresie odtworzenia sieci zmodernizujemy ponad 16 tys. km linii oraz około 3,5 tys. stacji elektroenergetycznych – mówi Robert Zasina, prezes TAURON Dystrybucja.

W 2015 r. nakłady inwestycyjne spółki wyniosły ponad 1,9 mld zł, z czego ok 600 mln zł zostało przeznaczonych na zadania związane z budową i rozbudową sieci w celu przyłączenia nowych klientów. Najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane w ubiegłym roku to budowa nowych stacji elektroenergetycznych: GPZ Koksownia w Częstochowie, GPZ Jadowniki w Brzesku oraz GPZ Komorniki (gm. Środa Śląska), kompleksowa modernizacja i rozbudowa stacji elektroenergetycznych: GPZ Świebodzice oraz GPZ Brzegowa w Głogowie oraz modernizacja linii elektroenergetycznych 110 kV relacji Boguszów – Porići (Republika Czeska).

Jedną z ważniejszych inwestycji zaplanowanych przez TAURON Dystrybucja w 2016 r. jest m.in. budowa Głównego Punktu Zasilania Skarbimierz wraz z liniami zasilającymi 110kV w celu zapewnienia realizacji nowych przyłączeń na obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zaplanowana jest również budowa stacji energetycznych: Pilchowice w Pokrzywniku na Dolnym Śląsku, która umożliwi modernizację Elektrowni Wodnej Pilchowice, Tucznawa w Dąbrowie Górniczej dla przyłączenia obiektów inwestycyjnych na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także Zabrze i Płaskowicka dla przyłączenia Elektrociepłowni Fortum w Zabrzu. Spółka planuje również modernizacje stacji energetycznych w Żukowicach, Miasteczku Śląskim i Bochni.

Będziemy także kontynuować budowę nowoczesnych Centrów Zarządzania Siecią w Krakowie i Wrocławiu, które umożliwią szybsze i skuteczniejsze reagowanie w sytuacjach kryzysowych związanych z dostawami prądu. Ważnym zadaniem będzie rozwój nowych technologii,  w szczególności w zakresie smart grid i smart metering – dodaje Robert Zasina.

W tym obszarze TAURON Dystrybucja zamierza m.in. wdrażać na całym terenie działania projekt zwiększający zdolności przesyłowe sieci energetycznych, czyli system dynamicznego obciążenia linii wysokiego napięcia, jak również rozwijać dyspozytorski system łączności bezprzewodowej TETRA, który gwarantuje bezpieczeństwo pracy, a dyspozytorom daje możliwość ciągłego kontaktu oraz zarządzania zespołami i sytuacją w terenie.

W zakresie smart meteringu w ubiegłym roku firma rozpoczęła we Wrocławiu wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania w ramach projektu AMIPlus Smart City Wrocław. W 2016 r. planuje kontynuację zadania, które zakłada instalację 330 tys. inteligentnych liczników. Dodatkowo spółka instaluje liczniki bilansujące w układach pomiarowych stacji średniego napięcia (SN), które są odpowiedzialne za rejestrowanie wartości pomiarowych oraz sieciowych energii elektrycznej, która jest dostarczana do odbiorców końcowych na niskim napięciu (nN).

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.