TAURON: Premier RP Beata Szydło z wizytą na budowie bloku energetycznego w Jaworznie

Premier RP, Beata Szydło złożyła 22 lutego wizytę na placu budowy węglowego bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Ta największa inwestycja Grupy TAURON znacząco poprawi efektywność wytwarzania energii. Oddanie bloku do eksploatacji ma nastąpić pod koniec obecnej dekady.  

TAURON realizuje jedną z największych i najbardziej wymagających inwestycji w Polsce, charakteryzującą się najwyższymi wskaźnikami technicznymi i ekologicznymi w swojej klasie. Ta wysokosprawna jednostka będzie spełniać surowe normy z zakresu ochrony środowiska i ma zastąpić moce wytwórcze starszej generacji, których odstawianie jest konieczne ze względu na rygorystyczną politykę klimatyczną Unii Europejskiej, oraz zapewnić ciągłość dostaw energii elektrycznej i zagwarantować bezpieczeństwo Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – mówi Remigiusz Nowakowski, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Wykorzystana technologia zapewni roczne zapotrzebowanie na węgiel w wysokości od 2 do 3 mln ton rocznie przez około 30 lat, a to gwarancja pracy dla kopalni Grupy TAURON.

Zakres inwestycji obejmuje budowę nowego bloku energetycznego w oparciu o kocioł pyłowy, opalany węglem kamiennym z niskoemisyjną komorą spalania, przepływowy, na nadkrytyczne parametry pary oraz kondensacyjną turbinę parową sprzęgniętą z generatorem wytwarzającym energię elektryczną. Blok będzie podłączony do nowej rozdzielni 400 kV, wyprowadzającej energię elektryczną do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Jednostka o minimalnej sprawności 45 proc. netto będzie spełniała nie tylko surowe normy z zakresu ochrony środowiska, ale również zostanie wykonana zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa i stosowanymi normami polskimi jak również Unii Europejskiej. Ponadto istnieje możliwość dobudowy w przyszłości instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla (tzw. CCS Ready), co może mieć istotne znaczenie w związku z polityką Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji CO2.

Przy budowie bloku znajdzie zatrudnienie kilka tysięcy osób. Zagwarantuje on na kilkadziesiąt lat kilka tysięcy miejsc pracy w kopalniach Grupy TAURON, które będą dostawcami paliwa. 

Postęp prac

Prace realizacyjne na budowie przebiegają bez zakłóceń. Zakończono prace ślizgowe budowy dwóch żelbetowych pylonów komunikacyjnych o wysokości ponad 138 m. Na wykonanej już płycie fundamentowej budynku kotłowni trwają prace związane z realizacją cokołów pod nośną konstrukcją stalową tego obiektu. Na terenie budynku maszynowni, gdzie płyta fundamentowa została zabetonowana z końcem ubiegłego roku, kontynuowane jest deskowanie i zbrojenie ścian oraz słupów stropu. Postęp prac jest również widoczny przy realizacji chłodni kominowej. Zakończono montaż prefabrykowanych słupów i belek wieńca płaszcza chłodni wraz z zabetonowaniem węzłów pomiędzy belkami. Zmontowane belki stanowią pierwszy ze 143 cykli wznoszenia płaszcza chłodni. Chłodnia kominowa jaworznickiego bloku osiągnie wysokość aż 180 m. Jej średnica u podstawy to prawie 150 m – w jej wnętrzu zmieściłby się pełnowymiarowy stadion piłkarski.

Zakończono montaż rurociągu powrotnego wody chłodzącej pomiędzy budynkiem maszynowni, a misą chłodni kominowej. W trakcie realizacji jest również montaż rurociągu wody zasilającej od strony pompowni wody chłodzącej w kierunku maszynowni. Na ukończeniu jest wykonanie ostatniego elementu szybu centralnego (tzw. risera) chłodni kominowej. Równolegle realizowana jest żelbetowa, monolityczna konstrukcja nośna budynku nastawni blokowej. Trwają już wykopy pod fundamenty obiektów Instalacji Odsiarczania Spalin. Rozpoczęcie montażu konstrukcji stalowej kotła planowane jest na kwiecień br. 

 

Podstawowe parametry techniczne bloku:

Moc znamionowa bloku (brutto)                                           910 MW

Maksymalna wydajność kotła                                              2453 Mg/h

Ciśnienie znamionowe pary świeżej na wylocie z kotła       28,5 MPa

Temperatura znamionowa pary świeżej                               600 ºC

Ciśnienie znamionowe pary wtórnie przegrzanej                 5,78 MPa

Temperatura znamionowa pary wtórnie przegrzanej           610 ºC

Stężenie zanieczyszczeń gazowych w spalinach nie więcej niż:

SO2                                        150 mg/Nm3

NOx                                        150 mg/Nm3

pył                                         10 mg/Nm3

Znamionowa sprawność bloku brutto                                   > 49,5 %

Sprawność bloku netto                                                         > 45,9 % 

 

Efekt ekologiczny:

(porównanie emisji na MWh starych bloków 120MW i bloku 910MW):          

stare bloki 120 MW                       nowy blok 910 MW          redukcja na MWh

Pył               0,22 kg                                 0,02 kg                                 - 91%

SO2              6,40 kg                                 0,4 kg                                   - 95%

NOx             2,23 kg                                 0,4 kg                                   - 82%

CO2              950 kg                                   692 kg                                   - 28%

 

Kalendarium:

III kwartał 2011           – uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę

II kwartał 2012            – podpisanie umowy przyłączeniowej z PSE

I kwartał 2013             – wybór Głównego Wykonawcy

II kwartał 2014            – podpisanie umowy z Głównym Wykonawcą

IV kwartał 2014          – przekazanie placu budowy Głównemu Wykonawcy

I kwartał 2015             – zatwierdzenie Projektu Podstawowego Bloku

I kwartał 2015             – rozpoczęcie prac ziemnych

I kwartał 2015             – podpisanie umowy z Wykonawcą 1 cz. ukł. nawęglania

IV kwartał 2015          – wykonanie płyty fundamentowej Budynku Głównego Bloku (kotłownia, maszynownia, nawa elektryczna)

IV kwartał 2015          – podpisanie umowy z Wykonawcą układu odpopielania zewnętrznego

 

Kamienie milowe projektu:

III kwartał 2018           – pierwsze rozpalenie kotła

IV kwartał 2018          – synchronizacja bloku z krajową siecią elektroenergetyczną

I kwartał 2019             – rozpoczęcie ruchu próbnego

I kwartał 2019             – przekazanie bloku do eksploatacji

II kwartał 2019            – rozpoczęcie eksploatacji komercyjnej

 

22.02.2016 Premier RP Beata Szydło z wizytą na budowie bloku energetycznego w Jaworznie.JPG

Rozmiar 5.0 MB 5472x3648 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.