Dobre praktyki TAURONA w obszarze zrównoważonego rozwoju wyróżnione

Aż dziewięć inicjatyw społecznie odpowiedzialnych prowadzonych w Grupie TAURON znalazło się w tegorocznym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu gromadzącym najlepsze praktyki realizowane przez polskie przedsiębiorstwa w obszarze pozabiznesowym.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” stanowi największy w Polsce przegląd aktywności biznesu społecznie odpowiedzialnego. Publikacja zestawia najlepsze przykłady działań, grupując je według siedmiu obszarów normy ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

W tegorocznym, czternastym wydaniu znalazło się dziewięć inicjatyw prowadzonych przez spółki Grupy TAURON. Tym samym TAURON znalazł się w pierwszej dziesiątce firm o największej liczbie dobrych praktyk opublikowanych w raporcie (swoje aktywności zgłosiło 136 przedsiębiorstw).

W zakresie środowiska doceniono koncepcję kopalni i elektrowni bezodpadowej realizowaną przez TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie i TAURON Ciepło, akcję „Bocian nasz” autorstwa TAURON Dystrybucja, a także inicjatywę ekologiczną „TAURON Zielona Wyspa Śląsk”. W obszarze zaangażowania społecznego  i rozwoju społeczności lokalnej wyróżniono projekty „TAURON sportowym partnerem SIEMACHY” i „Bezpieczna zima z GOPR” oraz akcję społeczną „Stop nielegalnemu poborowi energii elektrycznej”. Wśród najlepszych inicjatyw w obszarze ładu organizacyjnego znalazło się prowadzone w niektórych spółkach Grupy szkolenie e-learningowe „Etyka w pracy”, jak również przebieg konsultacji treści Raportu zrównoważonego Grupy TAURON z interesariuszami. Natomiast jako dobrą praktykę w zakresie zagadnień konsumenckich przytoczono akcję społeczną „Bezpieczniki TAURONA”.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w obszarze pozabiznesowym, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.

Pełna treść publikacji dostępna jest w formie elektronicznej na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2016/03/Raport-Odpowiedzialny-biznes-w-Polsce-2015.-Dobre-praktyki.pdf

 

Bezpieczniki Taurona.jpg

Rozmiar 4.2 MB 3000x2000 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.