Wspólnie dla dobra klientów

„Różne perspektywy – wspólny punkt widzenia” pod tym hasłem od 27 do 28 kwietnia odbyła się kolejna edycja warsztatów organizowanych przez Biuro Rzecznika Praw Klienta w Grupie TAURON, dedykowanych organizacjom działającym na rzecz konsumentów.

Współpraca z Rzecznikami Konsumentów, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Regulacji Energetyki, Federacją Konsumentów i innymi organizacjami konsumenckimi jest istotnym elementem działalności Biura Rzecznika Praw Klienta, pozwalającym wypracować rozwiązania, które najlepiej służą klientom. W tym celu, już po raz piąty, przedstawiciele tych organizacji oraz pracownicy Grupy TAURON spotkali się na warsztatach, które stanowią aktywną platformę współpracy i wymiany informacji.

– Formuła spotkania dobrze wpisuje się w założenia strategiczne Grupy TAURON,
w których relacje z klientami są jednym z głównych filarów. Unikalną wartością warsztatów jest możliwość uzyskania informacji zwrotnej spoza organizacji, na ile proponowane przez TAURON rozwiązania odpowiadają rzeczywistym oczekiwaniom rynku –
podkreśla Piotr Zawistowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. handlowych.

Podstawowym założeniem inicjatywy jest przyjęcie przez uczestników perspektywy klienta. Taka optyka umożliwia wypracowanie rozwiązań „szytych na miarę”. Niemniej osiągnięcie kompromisu stanowi duże wyzwanie, ponieważ uczestnicy warsztatów reprezentują organizacje działające w różnych obszarach i mające często inne cele biznesowe oraz statutowe.

Wymiana informacji z partnerami zewnętrznymi, z którymi pracujemy na rzecz klientów, pozwala zachować świeżość spojrzenia na realizowane procesy. Naszą rolą jest również przekazywanie organizacjom konsumenckim praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania rynku energii, co pozwala im bardziej efektywnie pomagać konsumentom – mówi Patrycja Kwiatkowska-Mizera, prezes zarządu TAURON Obsługa Klienta.

W tegorocznych warsztatach udział wzięli przedstawiciele spółek TAURON Obsługa Klienta, TAURON Dystrybucja oraz TAURON Sprzedaż. Pierwsza cześć spotkania była poświęcona bieżącym projektom i inicjatywom realizowanym w Grupie TAURON na rzecz klientów. Następnie przedstawiono te zagadnienia z obszaru rynku energii, z którymi klienci najczęściej zgłaszają się do Rzeczników Konsumentów. Ostatni moduł miał formułę warsztatową i został poświęcony wypracowaniu skutecznych rozwiązań w obszarze zmiany sprzedawcy.

Dobra współpraca z organizacjami działającymi na rzecz konsumentów jest dla nas bardzo istotna. To swoisty bufor, który nierzadko pozwala uniknąć kryzysu na linii klient - TAURON, ponieważ daje nam możliwość wspólnego wypracowania rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla klienta – mówi Agata Parzych, Rzecznik Praw Klienta w TAURON Obsługa Klienta.

Warszaty TAURONA - Różne perspektywy-wspólny punkt widzenia.jpg

Rozmiar 348.6 kB 1574x1039 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.