TAURON Wydobycie: Poziom 800 m osiągnięty

Jeden z kluczowych etapów realizacji strategicznego projektu inwestycyjnego Grupy TAURON budowy poziomu 800 m w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążudobiegł końca. Szyb Janina VI osiągnął docelową głębokość 822,5 m.

Pogłębianie szybu do docelowej głębokości przez firmę KOPEX PBSz trwało od września 2013 r. W ramach umowy wykonano 300 m rury szybowej w obudowie betonowej dwuwarstwowej, lokalnie dochodzącej do grubości 1,6 m. Wybudowano również dwustronne podszybie na poziomie 800 m oraz trzy wloty technologiczne. 6 maja zakończono ostatni etap robót górniczych związanych z pogłębianiem, polegający na wykonaniu korka dennego. Do zrealizowania pozostało jeszcze zbrojenie szybu, a następnie demontaż infrastruktury powierzchniowej służącej do pogłębienia szybu.

Obecnie szyb pełni funkcję szybu wdechowego doprowadzającego powietrze do poziomów 350 m, 500 m i 756 m, a docelowo – po wydrążeniu wyrobisk korytarzowych zamykających obieg wentylacji – również do poziomu 800 m

Zakończenie realizacji zadania wraz z demontażem wszystkich urządzeń technologicznych i oddaniem placu budowy do realizacji kolejnego etapu prac, tj. zabudowy docelowej infrastruktury powierzchniowej, przewiduje się na I kwartał 2017r. Wówczas rozpocznie się budowa głowicy szybu i budynków infrastruktury powierzchniowej szybu oraz górniczego wyciągu szybowego szybu „Janina VI”. Wyciąg zostanie wyposażony w klatkę wielkogabarytową umożliwiającą transport materiałów, maszyn i urządzeń bez konieczności stosowania specjalnych pracochłonnych technologii. Realizacja wszystkich elementów projektu, pozwalająca na długotrwałe prowadzenie efektywnej eksploatacji nowo udostępnionych zasobów z dużą koncentracją wydobycia, planowana jest na czerwiec 2020 r.

O inwestycji

 „Budowa  poziomu 800 m w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu” ma kluczowe znaczenie w kontekście stopniowej likwidacji eksploatacji podpoziomowej, zmierzającej  do poprawy bezpieczeństwa pracy ludzi. Pozwoli także na maksymalizację efektywnego czasu pracy w rejonach robót górniczych poprzez skrócenie czasu dojścia do rejonu prowadzonych robót oraz eksploatację wiodącego pokładu 207 charakteryzującego się węglem o wysokiej wartości energetycznej i bardzo dobrych parametrach jakościowych. Dzięki realizacji inwestycji żywotność ZG Janina zostanie wydłużona do 2080 r., co umożliwi zatrudnienie dwóm pokoleniom mieszkańców okolicznych gmin.

JPG 10,1 MB 6000x4000 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.