TAURON wspiera rozwój elektromobilności w Polsce

Współpraca nakierowana na prowadzenie badań i analiz w zakresie rozwoju, promowania i upowszechniania elektromobilności Polaków, rozwój przemysłu elektromobilności w Polsce, a w szczególności współdziałanie w uruchamianiu i we wdrażaniu wyników prac naukowo-technicznych w tym zakresie – to główne cele List Intencyjnego, podpisanego 7 czerwca pomiędzy przedstawicielami jednostek naukowych i spółek sektora energetycznego, w tym TAURON Polska Energia.

Podpisane porozumienie pozwala na połączenie wiedzy i doświadczenia w zakresie szeroko pojętego obszaru e-mobility w Polsce, które posiadają partnerzy naukowi przedsięwzięcia, z potencjałem i potrzebami rozwoju partnerów przemysłowych. Jest to również kierunek, w którym polskie firmy, w tym TAURON, prowadzą już od jakiegoś czasu badania nastawione na dynamiczny rozwój nowego segmentu rynku, który w przyszłości mógłby być dla nich istotnym biznesem – mówi Remigiusz Nowakowski, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Stronami Listu Intencyjnego są Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Politechnika Warszawska, a ze strony przemysłowej – TAURON Polska Energia, Enea, Energa oraz PGE Polska Grupa Energetyczna. Jednocześnie sygnatariusze porozumienia deklarują otwartość na inne podmioty zainteresowane rozwojem elektromobilności w Polsce, które chciałyby się przyłączyć do wspólnie prowadzonych prac.

Porozumienie wskazuje cały szereg zadań, które stoją przed jego stronami. Zadania te obejmują zarówno aspekty techniczne, dotyczące innowacji w zakresie rozwoju pojazdów elektrycznych, ich podzespołów oraz infrastruktury ładowania, jak również kwestie związane z wdrożeniem nowych modeli biznesowych sprzedaży i użytkowania pojazdów elektrycznych, odpowiadających polskim warunkom. Aby zadania te mogły być zrealizowane z zapewnieniem najwyższej możliwej jakości i efektywności, strony Listu w pierwszej kolejności wypracują formalne ramy współpracy i szczegółowe obowiązki poszczególnych partnerów. Zaangażowane podmioty zadeklarowały, że do lipca br. określą formę prawną, budżet oraz harmonogram powołania przedsięwzięcia służącego realizacji zadeklarowanych celów.

Remigiusz Nowakowski prezes zarządu TAURON Polska Energia podpisuje list intencyjny.JPG

Rozmiar 8.7 MB 5955x3678 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.