Obecny zarząd TAURON Polska Energia z absolutorium

8 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia udzieliło absolutorium obecnemu zarządowi spółki. Akcjonariusze powołali również dwóch nowych członków Rady Nadzorczej.

Akcjonariusze udzielili absolutorium wszystkim członkom zarządu TAURON Polska Energia, którzy pełnili swoje funkcje w 2015 i pełnią je nadal tj. Remigiuszowi Nowakowskiemu, Jarosławowi Brodzie, Kamilowi Kamińskiemu oraz Piotrowi Zawistowskiemu.

ZWZ rozpatrywało także uchwały dotyczące udzielenia absolutorium członkom zarządu oraz członkom rady nadzorczej TAURON Polska Energia, którzy pełnili funkcje w minionym roku.  

Zadecydowano także o pokryciu straty za rok obrotowy 2015 w kwocie 3.453.908.315,26 zł z kapitału zapasowego spółki. Zdecydowano, że spółka nie wypłaci dywidendy dla akcjonariuszy za 2015 r. Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego na jej wypłatę.

Na spotkaniu zatwierdzono również skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządu za 2015 r. 

Podczas ZWZ powołano dwóch nowych członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia. Macieja Końskiego oraz Renatę Wiernik-Gizicką, którzy 6 czerwca zrezygnowali z zasiadania w Radzie Nadzorczej, zastąpili Jacek Rawecki oraz Stefan Świątkowski.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.