Zmiany w zarządzie TAURON Wydobycie

W związku z rezygnacją Tomasza Cudnego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu TAURON Wydobycie oraz Wiceprezesa Zarządu Nowe Brzeszcze Grupa TAURON (unia personalna), 14 czerwca, Rada Nadzorcza TAURON Wydobycie powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych TAURON Wydobycie Janusza Czarneckiego.

Jednocześnie Zgromadzenie Wspólników Nowe Brzeszcze Grupa TAURON powołało Janusza Czarneckiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych NBGT.

Rezygnacja Tomasza Cudnego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu TAURON Wydobycie ds. technicznych jest spowodowana objęciem przez niego stanowiska prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego.

Janusz Czarnecki jest absolwentem Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie o specjalności  podziemna eksploatacja złóż. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa  i Higieny Pracy. Po ukończeniu studiów w 1988 r. pracował w ramach struktur Katowickiego Holdingu Węglowego, kolejno w KWK Staszic, KWK Wieczorek, Biurze Zarządu KHW, KWK Mysłowice-Wesoła oraz KWK Murcki-Staszic. Przeszedł przez wiele szczebli zawodowej kariery, od stażysty do Naczelnego Inżyniera – Zastępcy Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Ratownik górniczy w latach 2005-2013. Od  czerwca 2015r. pracuje w strukturach TAURON Wydobycie na stanowisku Głównego Inżyniera Górniczego Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.