Spółki Grupy Kapitałowej TAURON w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych

Pełna kontrola kosztów ubezpieczeń, wygoda i szybkość zawierania umów oraz redukcja wydatków, która pozwoli na wielomilionowe oszczędności – to spodziewane efekty przystąpienia spółek Grupy Kapitałowej TAURON do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

W miniony wtorek Zarząd TPE podjął uchwałę o przystąpieniu do Towarzystwa wszystkich spółek Grupy Kapitałowej. Dzięki tej decyzji, TAURON dołączył do grona pozostałych polskich grup energetycznych będących już członkami TUW PZUW, realizując tym samym politykę właścicielską w zakresie współpracy pomiędzy spółkami z udziałem Skarbu Państwa.

 - Poprzez przystąpienie do TUW PZUW i utworzenie w nim dedykowanego Związku Wzajemności Członkowskiej „TAURON”, spółki z Grupy TAURON mają możliwość realizowania wspólnej polityki ubezpieczeniowej Grupy, a dzięki uczestnictwu w Towarzystwie pozostałych grup energetycznych - kreowania spójnej  polityki ubezpieczeniowej całej branży energetycznej w Polsce – podkreśla Remigiusz Nowakowski, prezes TAURON Polska Energia SA.  

Dzięki członkostwu w TUW PZUW oraz wynegocjowaniu i zatwierdzeniu Regulaminu Związku Wzajemności Członkowskiej, spółki z Grupy TAURON mogą w sposób w pełni transparentny kontrolować koszty ubezpieczenia i elastycznie dostosowywać do własnych potrzeb zakres wymaganej ochrony ubezpieczeniowej. Dzięki temu znacznie skróci się czas negocjacji i zawierania umów ubezpieczeniowych.

Grupa TAURON od 2011 roku konsekwentnie realizuje przyjętą Politykę ubezpieczeniową, której głównym celem jest optymalizacja zakresu ochrony ubezpieczeniowej i kosztów transferu ryzyka poprzez świadome zarządzanie ryzykiem majątkowym Grupy TAURON.

- Przystąpienie spółek Grupy TAURON do TUW PZUW jest kolejnym krokiem na drodze optymalizacji i racjonalizacji kosztów ochrony ubezpieczeniowej - wyjaśnia Marek Wadowski wiceprezes zarządu TPE ds. finansów.

Dzięki tym działaniom Grupa znacznie zredukowała koszty ubezpieczeń i od momentu wprowadzenia Polityki obniżyła łączną składkę ubezpieczeniową o ponad 50%, a skumulowane oszczędności w skali Grupy z tytułu optymalizacji ubezpieczeń wyniosły ponad 80 mln zł.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.