TAURON promuje zawód elektryka

Praktyki zawodowe, dodatkowe zajęcia dla uczniów w ramach tzw. bloku energetycznego prowadzone przez pracowników TAURONA, czy udostępnianie sprzętu i dokumentacji technicznej mających wartość edukacyjną – to tylko niektóre z elementów porozumienia, jakie zawarły TAURON, Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespół Szkół nr 18 we Wrocławiu i Gmina Wrocław. Współpraca obejmie wsparcie szkół w zakresie rozwoju edukacji zawodowej w obszarze elektroenergetyki.

TAURON Dystrybucja od wielu lat współpracuje z placówkami oświatowymi na terenie Polski południowej. W ramach współpracy organizowane są wizyty edukacyjne dla uczniów (m. in. na stacjach elektroenergetycznych), panele dyskusyjne i prelekcje dla uczniów i nauczycieli, warsztaty rozwijające kompetencje społeczne czy praktyki zawodowe. Szkoły otrzymywały także pomoc z Fundacji TAURON w doposażeniu laboratoriów w sprzęt niezbędny do prowadzenia doświadczeń związanych z energią elektryczną.

Planujemy zawarcie porozumień o współpracy z kolejnymi szkołami o profilach technicznych na terenie działania TAURONA, czyli w południowej Polsce. Głównym celem naszych działań jest zainteresowanie młodzieży zawodem elektryka, przedstawienie najnowszych osiągnieć technicznych i technologicznych w energetyce. To pewnego rodzaju promocja naszej branży, ale również sposób na przygotowanie praktyczne przyszłej kadry dla TAURONA np. elektromonterów, których będziemy potrzebować do obsługi naszych stacji i sieci dystrybucyjnych. Nasza kadra starzeje się i w najbliższych latach będziemy potrzebowali nowych, wykwalifikowanych pracowników - mówi Remigiusz Nowakowski, prezes TAURON Polska Energia.

W ramach współpracy uczniowie szkół mogą także liczyć na praktyki zawodowe w TAURONIE. Tylko w ubiegłym roku z tej formy edukacji skorzystało 230 uczniów z ponad 40 szkół.

Liczymy na to, że dzięki współpracy młodzież będzie przygotowana zgodnie z potrzebami zakładów pracy – mówi Piotr Lusar, dyrektor Zespołu Szkół nr 18 we Wrocławiu. – Podczas praktyk zawodowych uczniowie nabędą nowe umiejętności, a nauczyciele będą mieli szansę na poznanie nowych technologii.

Poza współpracą ze szkołami, TAURON prowadzi również projekty edukacyjne z wyższymi uczelniami technicznymi: Politechnikami Warszawską, Wrocławską, Opolską, Śląską, Częstochowską, Krakowską i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Firma organizuje m.in. konkurs na najlepszą pracę magisterską, a podczas wakacji letnie praktyki studenckie dla wszystkich osób, które ze względu na ilość zajęć nie mogą skorzystać z praktyk w ciągu roku. Studenci mogą także skorzystać ze specjalnego programu edukacyjnego „Akademia Wiedzy TAURON Dystrybucja”, w ramach którego prowadzone są na uczelniach wykłady związane z branżą energetyczną. Ich tematyką są odnawialne źródła energii, służebność przesyłu czy problematyka rynku bilansującego.

TAURON Dystrybucja przekazał także w tym roku Politechnice Częstochowskiej nowoczesne narzędzie do edukacji studentów. Na terenie Wydziału Elektrycznego stanęła interaktywna makieta, która prezentuje nowoczesny system inteligentnego opomiarowania.

Spółka od lat aktywnie współpracuje także ze środowiskiem naukowym. W 2013 r. powołano Radę Naukową złożoną z przedstawicieli uczelni technicznych, która powstała w celu oceny strategii inwestowania, modernizacji i utrzymania elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ze szczególnym uwzględnieniem działań innowacyjnych i rozwojowych.

 

FOTO_1.JPG

Rozmiar 3,3 MB 3888x2592 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.