Podpisanie aktu założycielskiego i statutu Polskiej Fundacji Narodowej

TAURON Polska Energia jest jednym z 17 kluczowych polskich przedsiębiorstw - spółek Skarbu Państwa, które podpisały akt notarialny o ustanowieniu Polskiej Fundacji Narodowej oraz jej statut. Zadaniem Fundacji będzie w szczególności promocja i ochrona wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej oraz polskiej gospodarki w Polsce i poza jej granicami, a także kształtowanie pozytywnego odbioru społecznego inwestycji prowadzonych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa.

Fundatorami Polskiej Fundacji Narodowej są czołowe polskie koncerny z kluczowych sektorów gospodarki: energetyki, transportu, logistyki, wydobycia, hutnictwa, paliw, ubezpieczeń, chemii, sektora finansowego, nieruchomości, a także gier losowych.

Wśród celów organizacji jest również współpraca ze społecznościami lokalnymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, autorytetami w dziedzinie kultury i nauki, a także organizowanie i finansowanie inicjatyw społecznych odpowiadających na statutowe cele Fundacji.

Środki finansowe na realizację zadań wypełniających misję Fundacji pochodzić będą od siedemnastu fundatorów. Działalność Polskiej Fundacji Narodowej obliczona jest na realizację długookresowych celów, przy zachowaniu najwyższej efektywności i skuteczności oraz transparentności i wymierności obszarów działania. W tym celu Fundacja będzie korzystać z najnowocześniejszych narzędzi, jednocześnie dbając o gospodarne minimalizowanie kosztów własnych. Jej działalność będzie jawna i transparentna, a władze Fundacji zobowiązane będą do sporządzania corocznego sprawozdania finansowego przedkładanego Radzie Fundacji.

 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.