TAURON edukuje pracowników socjalnych

TAURON Polska Energia rozpoczyna cykl warsztatów „Klient na horyzoncie” skierowanych do pracowników pomocy społecznej. Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie narzędzi, dzięki którym pracownicy socjalni będą mogli skutecznie pomagać klientom, którzy mają trudności ze spłatą rachunków za prąd. To nowa propozycja w pakiecie działań ochronnych, jakie Grupa TAURON oferuje swoim klientom.

Skala ubóstwa energetycznego drastycznie rośnie zarówno w Polsce, jak i w Europie. Niestety nie istnieje skuteczna międzysektorowa strategia działania w tym obszarze. Przedsiębiorstwa energetyczne zostały zobligowane poprzez regulacje europejskie do podjęcia pewnych działań zapobiegających pogłębianiu się ubóstwa energetycznego. Grupa TAURON chce jednak zrobić coś więcej w tym obszarze.

Zorientowanie na klienta jest elementem strategii Grupy TAURON, która została przyjęta w trzecim kwartale bieżącego roku. Jednym z trudniejszych obszarów obsługi klientów jest dbałość o osoby dotknięte ubóstwem energetycznym – jest to istotny problem  w Polsce, jak również w Europie. Chcemy w Grupie stworzyć trwały system wsparcia dla klientów wrażliwych energetycznie oparty na  edukacji w zakresie bezpiecznego i efektywnego  wykorzystania energii  – mówi Piotr Zawistowski, Wiceprezes Zarządu ds. Klienta i Handlu, TAURON Polska Energia

Pierwsze pilotażowe warsztaty odbyły się dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Akcja jest inicjatywą Zespołu Rzecznika Praw Klienta działającego w Grupie TAURON. Warsztaty zostały „skrojone na miarę” potrzeb pracowników tego sektora. Poprzedziły je spotkania, na których został wypracowany program w oparciu o problemy, z jakimi klienci wrażliwi energetycznie zwracają się do pomocy społecznej.

Analizując sprawy, z jakimi klienci zwracają się do TAURONA, zauważyliśmy, ze często nadawcami są tzw. klienci wrażliwi, osoby o niskich dochodach, słabej świadomości społecznej, dotknięci ubóstwem  i wykluczeniem społecznym. Często są to także rodziny wielodzietne. Aby skutecznie pomagać takim klientom weszliśmy  we współpracę z partnerem, który na co dzień pracuje z tą grupą interesariuszy – podkreśla Izabela Klusek, Dyrektor Wykonawczy ds. Klienta, TAURON Polska Energia

Warsztaty „Klient na horyzoncie” stwarzają możliwość dialogu pomiędzy organizacjami pomocowymi, a przedsiębiorstwem energetycznym. To wyjątkowa okazja do wymiany opinii, doświadczeń i spojrzenia na problemy klienta wrażliwego z różnych perspektyw. Założeniem inicjatywy jest dostarczenie uczestnikom unikalnego i praktycznego pakietu wiedzy na temat rynku energetycznego. Dzięki temu Grupa TAURON pośrednio pomaga klientom wrażliwym w świadomym poruszaniu się po rynku energii. Słuchacze otrzymali informacje na temat, jak czytać fakturę za prąd, jak bezpiecznie zawierać umowę, co zrobić, gdy podejrzewamy nielegalny pobór energii lub wadliwe działanie licznika, co zrobić, kiedy klienta nie stać na opłacenie rachunku za prąd. Pojawiły się również porady, jak prowadzić gospodarstwo w sposób energooszczędny zmniejszając tym samym rachunki za energię.

Inicjatywa będzie realizowana w czterech województwach na obszarze działania Grupy TAURON. Partnerem akcji będą lokalne ośrodki pomocy społecznej, powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów oraz Federacja Konsumentów.

fot. Wojciech Mateusiak (1 of 12).jpg

Rozmiar 4.4 MB 6016x4016 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.