TAURON inwestuje w rozwój startupów

Szczegóły programu i procesu akceleracji Pilot Maker ukierunkowanego na opracowanie rozwiązań, które będą mogły być wdrożone w dużych przedsiębiorstwach, przedstawili na czwartkowej konferencji, 15 grudnia w Centrum Konferencyjnym PAP w Warszawie – lider programu techBrainers wraz z partnerem głównym – TAURON Polska Energia oraz partnerami Kross S.A i Amplus Sp. z o.o.

Pilot Maker to projekt, który wygrał blisko sześciomilionowe dofinansowanie w ramach konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Scale Up. Założeniem konkursu było połączenie potencjału startupów z infrastrukturą, doświadczeniem i zasobami dużych przedsiębiorstw.

W stworzonym przez ekspertów techBrainers programie, kluczową rolę odgrywają umiejętnie wyselekcjonowane i zmapowane pod kontem innowacyjności przedsiębiorstwa, które gotowe są współpracować i dzielić się swoją wiedzą ze startupami technologicznymi, mogącymi odpowiedzieć na ich wyzwania.

- Program „Pilot Maker” jest ukierunkowany na opracowanie wdrażalnych rozwiązań – mówiła podczas konferencji Magdalena Jackowska-Rejman, CEO techBrainers. - Tego też oczekują duże przedsiębiorstwa, które w ramach podpisanych listów intencyjnych, zadeklarowały wsparcie ze strony swoich specjalistów i ekspertów oraz umożliwienie przeprowadzenia pilotażów w ramach swojej infrastruktury. W przypadku powodzenia testów, duże przedsiębiorstwa będą mogły dowolnie kształtować dalsze relacje biznesowe. W przypadku niepowodzenia w ramach pilotażowych wdrożeń, dla opracowanych rozwiązań poszukiwane będą potencjalne zastosowania w innych firmach, z wykorzystaniem potencjału R&D Clubu, TOP 500 i pozostałych partnerów projektu.

Obecni na konferencji prezesi i członkowie zarządu partnerów programu, potwierdzili, że podobnie jak startupy są zainteresowane komercjalizacją innowacyjnych rozwiązań, tak i im, jako dużym przedsiębiorstwom zależy na dopasowaniu właściwych technologii do własnych potrzeb.

- Udział naszej firmy w tym przedsięwzięciu to zarówno okazja do rozbudowanie doświadczenia w modelu Open Innovation, ale również, w przypadku powodzenia Pilot Maker, transfer wiedzy, pomiędzy StartUpami a naszą firmą. Tauron korzysta z innowacyjnego podejścia tworzonego w StartUpach, natomiast młodzi przedsiębiorcy dostają możliwość wdrożenia swoich nowatorskich produktów i rozwiązań  – tłumaczył Jarosław Broda – Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju Tauron Polska Energia S.A.

- Program otwiera możliwość rozwiązania problemów, które nie zostały rozwiązane dotychczas – dodała Katarzyna Rybicka, Członek Zarządu,­ Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Amplus Sp. z o.o. - W branży warzywno-owocowej mamy ogrom zdefiniowanych wyzwań, które chcielibyśmy dedykować konkretnym startupom, a co najważniejsze doprowadzić ich pomysły do fazy testów i następnie do wdrożenia.

- W dużych firmach polityka wewnętrzna i zakupowa nierzadko ogranicza możliwość współpracy ze startupami, które nie posiadają referencji i doświadczenia – mówił Prezes Kross S.A. Zbigniew Sosnowski. – Dzięki dofinansowaniu w ramach programu Pilot Maker ryzyko inwestycji w technologie na wczesnym etapie rozwoju jest dla korporacji mniejsze, wobec czego, te chętniej podejmują wyzwanie, tym bardziej, że same mogą dzięki temu wiele zyskać.

Dzięki uczestnictwie w programie będą mogły przetestować produkty i technologie w warunkach infrastruktury DP. Otrzymają referencje dużego klienta i/lub możliwość dalszej współpracy, zdobędą wiedzę, narzędzia i rozwiną kompetencje niezbędne na każdym etapie rozwoju firmy i technologii. Poza tym otrzymają wsparcie finansowe do 50 000 PLN w postaci usług skierowanych na rozwój wiedzy i kompetencji zespołu oraz 200 000 PLN na rozwój produktu lub technologii. Zdobędą też szansę pozyskania dodatkowych inwestorów spośród renomowanych funduszy VC: Movens Capital, Leonarto i Arkley oraz innych partnerów biznesowych.

Na pytanie czy duże przedsiębiorstwa biorące udział w programie nie boją się wewnętrznej konkurencji, uczestnicy zgodnie przyznali, że zaproponowany w Pilot Maker model opiera się na współpracy, a nie konkurowaniu. Mocny nacisk będzie kładziony na projekty cross-branżowe, które znajdują się na pograniczu obszarów zainteresowań jednocześnie dwóch albo trzech parterów.

- Każdy z partnerów ma świadomość, że wspólne zaangażowanie w rozwój startupów

zwiększy prawdopodobieństwo wprowadzenia produktu lub technologii na rynek – mówiła Jackowska-Rejman. – Jednocześnie zdrowa konkurencja może pozytywnie wpłynąć na zaangażowanie poszczególnych parterów w rozwój startupów.

Nabór do programu ruszy już w styczniu 2017 r. Program akceleracyjny zaplanowano na trzy rundy.

Szczegóły dotyczące Pilot Maker wraz z formularzem zgłoszeniowym można znaleźć na stronie: http://techbrainers.com/pilotmaker/.

Grupa TAURON, w przyjętej we wrześniu br. Strategii stawia na dynamiczny rozwój obszaru badań i rozwoju oraz innowacji, widząc w tym drogę do nowych przychodów w przyszłości. TAURON próbuje przy tym równoważyć „tradycyjne” sposoby realizacji prac B+R+I (projekty B+R, udział w programach NCBR, Horyzont 2020, innowacyjność pracownicza, itp.) z podejściem „nowoczesnym” – start-upy, szeroko pojęty obszar Open Innovation. Podejmowane są nowe inicjatywy, uruchamiane nowe projekty – w tym roku uruchomiono m.in. projekty MOBISTYLE oraz POLYGEN. Oba te projekty nastawione są na zdefiniowanie i spełnienie potrzeb klienta; klienta, którego rola w systemie także ulega zmianie. Klient staje się coraz bardziej aktywny, nie jest już tylko odbiorcą energii, ale raczej partnerem dla przedsiębiorstwa takiego jak TAURON. Realizując cele postawione w Strategii, spółki Grupy przygotowują obecnie nowe projekty, co do których mamy nadzieję na ich dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach uruchomionego właśnie Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego. Wszystkie powyższe działania wpisują się zatem doskonale w postawioną w Strategii Wizję Grupy: „Jesteśmy firmą, która najlepiej w polskiej branży energetycznej odpowiada na potrzeby Klientów”.

foto.jpg

Rozmiar 178,8 kB 1200x709 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.