TAURON aktywizuje współpracę z ośrodkami naukowymi i promuje kształcenie kadr dla energetyki

Studia podyplomowe, praktyki zawodowe, dodatkowe zajęcia dla studentów prowadzone przez pracowników TAURONA, czy udostępnianie sprzętu i dokumentacji technicznej mających wartość edukacyjną – to tylko niektóre z elementów aktywacji współpracy TAURON z kolejnymi, czołowymi polskimi ośrodkami akademickimi. Współdziałanie ma również na celu szeroką promocję zawodów szeroko związanych z energetyką.

TAURON podejmuje szereg inicjatyw mających na celu wypracowanie optymalnego modelu współpracy pomiędzy nauką, a przemysłem odpowiadającego potrzebom działalności Grupy i  zapewniającego pełne wykorzystanie potencjału tkwiącego w polskiej naucemówi Kamil Kamiński wiceprezes zarządu ds. zarządzania korporacyjnego TAURON Polska Energia.

3 lutego w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach podpisany został list intencyjny pomiędzy TAURON Polska Energia a Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

W ramach działań promujących kształcenie kadr dla energetyki we współpracy z uczelniami realizowane będą inicjatywy dotyczące uzgadniania tematów badawczych do realizacji w formie prac dyplomowych i prac naukowo - badawczych, organizowania praktyk i staży studenckich, wzajemnego prezentowania i promowania osiągnięć, współpracy mającej na celu unowocześnianie procesów dydaktycznych i programów kształcenia, współpracy dotyczącej zatrudniania studentów i absolwentów, organizowania i uczestnictwa w studiach podyplomowych, doktoranckich, szkoleniach specjalistycznych i innych formach podnoszenia kwalifikacji oraz inicjatywy dotyczące współudziału w realizacji wspólnych projektów badawczych.

Naszą intencją jest taka współpraca z ośrodkami akademickimi, która pozwoli na skuteczne zapobieganie powstawaniu luki kompetencyjnej i da szansę pozyskać oraz wykreować kapitał ludzki, który będzie miał świadomość wyzwań stojących przed energetyką jutra – podkreśla Kamil Kamiński.

TAURON od wielu lat współpracuje z placówkami oświatowymi na terenie Polski. W ramach współpracy organizowane są wizyty edukacyjne dla uczniów (m. in. na stacjach elektroenergetycznych), panele dyskusyjne i prelekcje dla uczniów i nauczycieli, warsztaty rozwijające kompetencje społeczne czy praktyki zawodowe. Szkoły otrzymywały także pomoc z Fundacji TAURON w doposażeniu laboratoriów w sprzęt niezbędny do prowadzenia doświadczeń związanych z energią elektryczną.

W ramach współpracy z ponad 50 placówkami edukacyjnym (szkoły wyższe, średnie i zawodowe) uczniowie, studenci i absolwenci mogą także liczyć na praktyki i staże w TAURONIE. Tylko w ubiegłym roku z tej formy edukacji skorzystało ponad 1000 osób.

Ponadto corocznie organizowany jest konkurs na najlepszą pracę magisterską związaną z konkretnym obszarem. W roku 2016 odbyła się III edycja konkursu i tematem przewodnim był  rozwój i eksploatacja inteligentnych sieci elektroenergetycznych.

TAURON od lat aktywnie współpracuje także ze środowiskiem naukowym. W 2013 r. powołano Radę Naukową złożoną z przedstawicieli uczelni technicznych, która powstała w celu oceny strategii inwestowania, modernizacji i utrzymania elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ze szczególnym uwzględnieniem działań innowacyjnych i rozwojowych.

W ramach współpracy od 4 lat organizowane są również warsztaty Dziekanów Wydziałów Elektrycznych i Energetycznych oraz Dyrektorów Instytutów Badawczych z przedstawicielami spółek Grupy.

IMG_0883.jpg

Rozmiar 349,6 kB 1153x750 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.