Porozumienie TAURON z generalnym wykonawcą nowego bloku 910 MW w Jaworznie

TAURON Wytwarzanie porozumiał się z konsorcjum Rafako–Mostostal Warszawa w zakresie zmian w umowie na budowę bloku 910 MW w Elektrowni Jaworznio III. Podpisanie aneksu planowane jest na pierwszą połowę marca i nie będzie miało wpływu na wysokość budżetu całej inwestycji. Obecne zaawansowanie projektu wynosi 31,8%.

Na mocy aneksu cena umowy netto zostanie zwiększona o kwotę 71 mln zł (tj. do kwoty 4 470 mln zł), a termin na zakończenie budowy inwestycji zostanie wydłużony o 8 miesięcy.

Planowany termin przejęcia bloku do eksploatacji to listopad 2019 r.

Budowa bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno to jedna z największych i najbardziej wymagających inwestycji w Polsce. Tego typu projektom, z natury rzeczy, towarzyszą liczne wyzwania. Naszym nadrzędnym celem jest jakość budowanego obiektu i stabilność przyszłej produkcji energii elektrycznej. Ważne, że w procesie uzgodnień z generalnym wykonawcą tej inwestycji wypracowano stanowisko akceptowalne przez obie strony – podkreśla Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Wprowadzenie zmian do umowy wyniknęło z konieczności zmiany sposobu posadowienia obiektów bloku na pośrednie oraz obejmuje zlecone obecnie dodatkowo Wykonawcy wykonanie fundamentu pod V-tą strefę elektrofiltra i rozbudowę budynku rozdzielni elektrofiltra dla przystosowania w części bloku do spełnienia przyszłych wymagań konkluzji BAT.

Inwestycje takiej skali i o tak dużym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju wymagają ścisłej współpracy pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą podczas całego procesu realizacji inwestycji. Dlatego też, z wielką satysfakcją, możemy stwierdzić, że udało nam się dzięki tej współpracy wypracować rozwiązania, które naszym zdaniem w najlepszy sposób przygotują blok w Jaworznie do potrzeb Zamawiającego tak w zakresie standardu posadowienia głównych obiektów jak i wciąż zaostrzających się norm środowiskowych – komentuje Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes zarządu RAFAKO SA. 

Dodatkowe prace pozwolą TAURON osiągnąć oszczędności wynikające z ograniczenia przewidywanego postoju w 2021 roku dla przystosowania w części bloku do spełnienia przyszłych wymagań konkluzji BAT.

W związku z przystosowaniem bloku pod przyszłe wymagania konkluzji BAT oraz z zastosowaniem posadowienia pośredniego i norm EUROKOD, w ramach Aneksu do Umowy wydłużone zostaną gwarancje udzielone przez Wykonawcę:

- o 6 miesięcy w odniesieniu do dyspozycyjności bloku dla bezpośrednich dostaw Rafako, wydajności maksymalnej trwałej kotła, minimum technicznego bloku i zawartości wolnej wody w spalinach za IOS, poziomu drgań dla budowli

- o 12 miesięcy w zakresie konstrukcyjno–budowlanym dostaw. Wykonawca zapewni również odpowiednie wydłużenie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

Aktualnie na placu budowy trwa montaż części technologicznej kotła oraz montaż konstrukcji stalowych budynków głównych. Kontynuowane są prace żelbetowe budynku rozdzielni elektrycznej oraz roboty budowlane w budynku nawy elektrycznej i pompowni wody chłodzącej.

Równolegle trwają prace na innych węzłach budowy. Najbardziej charakterystyczny element budowy – chłodnia kominowa – osiągnęła 178 z docelowych 180 metrów. Systematycznie pnie się w górę absorber instalacji odsiarczania spalin. Dobiegają końca prace budowlane budynku Eurosilo – miejsca magazynowania gipsu z Instalacji Odsiarczania Spalin. Zaawansowane są również prace związane z układami pomocniczymi bloku. Powstają wieże przesypowe układu nawęglania bloku, przygotowywany jest plac składowy węgla. Trwa realizacja budowy kluczowych układów pomocniczych oraz towarzyszących - nawęglania i odpopielania bloku

Nowy blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno będzie wysokosprawną jednostką wytwórczą, którą charakteryzować będzie najwyższa sprawność w swojej klasie w Polsce, czyli 45,9% netto. W porównaniu do obecnie eksploatowanych bloków 200MW,  będzie on spełniał surowe normy z zakresu ochrony środowiska, ograniczając emisje dwutlenku węgla o prawie 30% oraz pozostałych gazów emisyjnych o ponad 50% – przypomina  Jarosław Broda, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia do spraw zarzadzania majątkiem i rozwoju.

Blok budowany w technologii węglowej na parametry nadkrytyczne z wyprowadzeniem mocy linią 400 będzie rocznie spalał do 2,8 mln ton węgla, który w większości będzie pochodził z kopalń Grupy TAURON. Blok będzie wytwarzać rocznie do 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych.

Blok i kocioł przewidziany jest do pracy kondensacyjnej z maksymalnym czasem wykorzystania ale jednocześnie z możliwością dużej elastyczności pracy zgodnie z wymaganiami operatora systemu.

Po zakończeniu inwestycji do atmosfery trafi o 2 mln ton CO2 mniej, a w ramach wymagań polityki klimatycznej, blok przygotowany będzie pod budowę instalacji wychwytu CO2 ze spalin (CCS ready).

Elektrownia_910_Luty_9.jpg

Rozmiar 7,8 MB 3992x2242 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.