TAURON wdroży Strategiczną Agendę Badawczą z myślą o nowych biznesach

Strategiczna Agenda Badawcza to dokument planistyczny wyznaczający kierunki i potencjał podejmowanej przez Grupę TAURON działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej (B+R+I). Celem wdrożenia będzie optymalizacja prowadzonej działalności B+R+I i nakierowanie jej na zmianę struktury przychodów w Grupie - tak, by do 2025 roku Grupa TAURON osiągnęła wskazany w nowej strategii poziom 25% przychodów z nowych biznesów.

TAURON już teraz wyróżnia się na rynku nowoczesnych rozwiązań produktowych. Jako pierwsi wprowadziliśmy usługę elektryka i serwisanta, która się cieszy dużą popularnością. Już teraz szukamy jednak rozwiązań przyszłościowych. Chcemy być kojarzeni z najnowocześniejszymi rozwiązaniami digitals, smart home, i efektywnością energetyczną – podkreśla Filip Grzegorczyk prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Celem Strategicznej Agendy Badawczej (SAB) jest przełożenie celów nowej strategii na „mapę drogową” działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, a także komunikowanie do wewnętrznych obszarów biznesowych i podmiotów zewnętrznych tj. uczelnie, dostawcy technologii, startupy,  o potrzebach rozwojowych Grupy TAURON. SAB wesprze proces wyboru konkretnych projektów i odrzucenia innych jak również pozwoli na wskazanie optymalnego horyzontu czasowego dla konkretnych obszarów. Pozwoli wreszcie na efektywne dedykowanie zasobów pieniężnych, ludzkich czy materialnych z podziałem na konkretne portfele projektów.

Założenia oraz metodyka tworzenia Strategicznej Agendy Badawczej zostały potwierdzone w trakcie przeprowadzonych w styczniu br. warsztatów z dziekanami uczelni technicznych współpracujących z Grupą. Pozwoliło to, obok wypracowanej wówczas wizji TAURON 2050, na ukierunkowanie Agendy na zagadnienia o największym znaczeniu z punktu widzenia przyszłego rozwoju nowych biznesów w Grupie TAURON.

Strategiczna Agenda Badawcza realizowana będzie poprzez wewnętrzne projekty B+R oraz poprzez spółkę Tauron MAGENTA w relacjach ze startupami.

Nowe projekty badawczo-rozwojowe

Grupa TAURON realizuje szereg projektów B+R+I, w tym dofinansowane ze źródeł zewnętrznych, krajowych i UE (np. NCBR, Horyzont 2020, RFCS, KIC InnoEnergy).

Tylko w ramach I konkursu Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego (PBSE) spółki Grupy TAURON złożyły 18 wniosków - najwięcej spośród krajowych grup energetycznych.

Wnioski na łączną kwotę niemal 100 mln zł dotyczą praktycznie każdego obszaru działalności Grupy TAURON. Wszystkie wnioskowane przez TAURON projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną, obecnie NCBR przeprowadza ich ocenę merytoryczną.

W kontekście klienta, nowych produktów i biznesów, warte wskazania są szczególnie dwa projekty realizowane ze wsparciem środków programu Horyzont 2020 tj.:

  • Projekt ICP4Life dotyczący budowy zintegrowanej platformy współpracy pomiędzy dostawcą energii a klientem.
  • Projekt MOBISTYLE, zakładający wprowadzenie na rynek rozwiązań technologicznych, które pozwolą pozytywnie wpłynąć na zachowania klientów poprzez podniesienie świadomości i poczucia własności u konsumentów.

Projekty dla niskoemisyjnej energetyki węglowej

Jednym z bardziej rozwijanych obecnie obszarów badawczo-rozwojowych w Grupie jest obszar zwany „POWER to GAS”. Projekty w tym zakresie wspierają budowanie niskoemisyjnej energetyki węglowej. Dzięki wykorzystaniu nadmiarowej energii możliwe będzie przetwarzanie CO2 wychwyconego z bloków energetycznych zasilanych węglem na Syntetyczny Gaz Ziemny (SNG).

Dzięki temu ograniczona zostanie liczba wyłączeń bloków w dolinach nocnych. Z drugiej strony, użyteczne wykorzystanie CO2 z bloków węglowych zmniejszy emisję tego gazu do atmosfery, co będzie dużym krokiem naprzód w budowaniu niskoemisyjnej energetyki węglowej.

W obszarze POWER to GAS realizowany jest obecnie projekt CO2-SNG (dofinansowany przez KIC InnoEnergy), którego liderem jest TAURON Wytwarzanie. Rozwinięciem i uzupełnieniem tego projektu jest jeden z projektów złożonych do NCBR w I konkursie PBSE.

Innowacyjna TAURON Magenta

W lutym br. w Grupie TAURON powstała spółka celową dla tworzenia innowacyjnych rozwiązań produktowych we współpracy ze StartUpami. Spółka zajmuje się między innymi przygotowaniem projektów z zakresu inteligentnych technologii dla domu oraz rozwiązań dla transportu zasilanego energią elektryczną.

Spółka koordynuje współprace TAURON z programem Pilot Maker - to program pilotażowych wdrożeń konkretnych rozwiązań ze StartUP-ów w spółkach Grupy TAURON - http://pilotmaker.pl/

Kładziemy duży nacisk na największą wartość Grupy TAURON, jaką jest baza ponad pięciu milionów klientów. Liczymy, że w naszej współpracy ze Start up’ami uda nam się głównie w obszarze klienckim zidentyfikować nowe produkty i usługi, które będziemy mogli oferować naszym klientom. Tauron korzysta z innowacyjnego podejścia tworzonego w StartUpach, natomiast młodzi przedsiębiorcy dostają możliwość wdrożenia swoich nowatorskich produktów i rozwiązań  – tłumaczy Jarosław Broda, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia

Po raz pierwszy w Polsce duża firma energetyczna uruchomiła sprawnie działający program współpracy StartUPów z Korporacją - http://media.tauron.pl/pr/338331/tauron-inwestuje-w-rozwoj-startupow

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.