TAURON z inicjatywą edukacyjną dla organizacji konsumenckich

Nieświadoma zmiana sprzedawcy prądu? Klient ma trudności w opłaceniu rachunków za prąd? Co doradzić klientowi w tych sytuacjach? Jakie rozwiązanie będzie dla niego najlepsze? Na te pytania odpowiadali reprezentanci konsumentów na rynku energii oraz przedstawiciele TAURONA podczas warsztatów „Różne perspektywy – Wspólny Punkt Widzenia”. To jedna z edukacyjnych inicjatyw TAURONA, która przybliża działanie rynku energii.

Warsztaty to coroczne spotkania Rzeczników Konsumentów, przedstawicieli Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organizacji konsumenckich i Spółek Grupy TAURON. Warsztaty odbywają się już po raz dziesiąty we Wrocławiu i w Katowicach.

Program „szyty na miarę"

Ideą warsztatów jest wypracowanie rozwiązań, które będą najlepiej służyć klientom. Ważną rolę w tym zadaniu odgrywają rzecznicy konsumentów. To oni  dostarczają TAURONOWI „żywą” informację o aktualnych oczekiwaniach, ale i problemach klientów.

Program warsztatów jest „szyty na miarę” potrzeb uczestników. A więc pojawią się w nim tematy, które szczególnie interesują rzeczników konsumentów z punktu widzenia ich codziennej pracy z klientami. Nie zabraknie również informacji o trendach rynkowych oraz aktualnych projektach realizowanych w Grupie, których adresatem jest klient.

Cel: świadomy klient

- Rynek energii jest skomplikowany, zmienia się dynamicznie. Rzecznicy konsumentów, chcąc skutecznie pomagać klientom muszą aktualizować swoją wiedzę w tym obszarze. Przygotowując program warsztatów, staramy się przekazać uczestnikom aktualności dotyczące rynku energii. W tym roku mówimy o problemach klientów związanych ze zmianą sprzedawcy energii i  rozwiązaniach dla klientów, którzy mają trudności ze spłatą rachunków za prąd – mówi pomysłodawczyni warsztatów, Agata Parzych, Rzecznik Praw Klienta, TAURON Polska Energia S.A.

Podczas spotkania Grupę TAURON reprezentują pracownicy wielu obszarów: obsługi klienta, dystrybucji energii, rozliczeń, reklamacji i windykacji. Aktywny udział  ekspertów z różnych obszarów pozwala na wyjaśnienie  problemów zgłaszanych przez uczestników od razu, jeszcze na sali szkoleniowej.

- Warsztaty wzbogacają wiedzę na temat funkcjonowania rynku energii, którą wykorzystujemy w codziennej pracy. Są bardzo czytelne, przejrzyste, a odpowiedzi udzielane przez prelegentów wyczerpujące – podkreśla Dorota Prus, Miejski Rzecznik Konsumentów z Piekar Śląskich.

Warsztaty Różne perspektywy – wspólny punkt widzenia to kolejna obok warsztatów Energia dla Seniora i Klient na horyzoncie, edukacyjna inicjatywa Zespołu Rzecznika Praw Klienta w TAURONIE.

_DKK2826.jpg

Rozmiar 409,3 kB 2048x1367 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.