TAURON przeznaczy 1 mln zł na projekt badawczy DSR

TAURON ogłosił przetarg na usługi badawczo-rozwojowe dotyczące sterowania bilansem energetycznym. Wypracowane rozwiązania mają służyć optymalnemu wykorzystaniu mocy dostępnych w krajowym systemie energetycznym, stąd nazwa projektu PROmoc. TAURON zaprasza do udziału w przetargu uczelnie, instytuty badawcze, firmy i osoby fizyczne.

Badania i rozwój stanowią istotny element działalności Grupy TAURON. Zgodnie z nową strategią na lata 2016-2025, TAURON zamierza przeznaczyć na innowacyjne rozwiązania 0,4 proc. skonsolidowanych przychodów rocznie. Już teraz TAURON angażuje się m.in. w rozwój elektromobilności, testowanie technologii wysokosprawnych baterii magazynujących energię czy badania nowatorskiego wykorzystania grafenu w energetyce.

- Efektem projektów badawczo-rozwojowych mają być innowacyjne rozwiązania i technologie, które będą służyć naszym klientom, a tym samym stanowić podstawę rozwoju potencjału Grupy TAURON. Angażowanie się w tego typu projekty świadczy o tym, że TAURON myśli o długoterminowym rozwoju Grupy i zapewnieniu jej źródeł przychodów nie tylko teraz, ale i w przyszłości - podkreśla Filip Grzegorczyk, prezes Zarządu TAURON Polska Energia.

Zadaniem projektu PROmoc jest wygenerowanie korzyści z efektywnego zarządzania mocą dla trzech uczestników rynku: klienta, firmy energetycznej kontraktującej energię elektryczną oraz podmiotu zarządzającego bezpieczeństwem krajowego systemu energetycznego.

Najważniejsze są korzyści dla klienta. Rola klienta w systemie energetycznym w ciągu ostatnich lat uległa zmianie. Klient jest już nie tylko odbiorcą, ale stał się prosumentem m.in. wytwarzając energię w źródłach lokalnych. Aktywność klienta na rynku energetycznym może zostać wykorzystana również do odpowiedniego zarządzania zużyciem energii, czyli przenoszenia energochłonnych procesów produkcyjnych na godziny najmniejszego obciążenia systemu energetycznego. Takie rozwiązanie jest dla klienta korzystne finansowo, gdyż ceny w dolinach obciążenia systemu energetycznego są znacznie niższe. Korzystać może na tym również firma kontraktująca dla klienta energię elektryczną, która zyskiem wynikającym z dobowych różnic cen może dzielić się z klientem. Zyskuje tu również podmiot zarządzający krajowym systemem energetycznym, bo obniża się ryzyko wystąpienia niedoborów mocy i wzrasta bezpieczeństwo dostaw.

To samo dotyczy klientów indywidualnych. Wprawdzie jednostkowy pobór mocy w przypadku gospodarstw domowych jest zdecydowanie niższy, ale efekt skali - np. w przypadku ponad 4,8 mln klientów indywidualnych TAURONA - może również przynieść korzyści wszystkim uczestnikom rynku energii elektrycznej.

Aby taki system do zarządzania poborem mocy działał i umożliwiał elastyczne sterowanie mocą, należy rozpoznać wiele obszarów, które są przedmiotem ogłoszonego przez TAURON przetargu. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług analitycznych i badawczych, a także sporządzenie stosownej dokumentacji m.in. na temat: dostępnych technologii i urządzeń z obszaru sterowania popytem, rozpoznania rynku w zakresie oferowanych rozwiązań IT, analizę możliwości pozyskiwania danych i sposobów komunikacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu, a także zbadanie preferencji klientów i motywacji, które skłonią ich do aktywnego współdziałania z TAURONEM na rynku energii.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia na projekt PROmoc dostępne są na stronie www.swoz.tauron.pl Oferty można składać do 18 sierpnia 2017 r.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.