TAURON pomaga w usuwaniu uszkodzeń sieci w północnej Polsce

Spółka TAURON Dystrybucja na prośbę Enei Operator wysyła dziś do pracy dwie wyspecjalizowane brygady wyposażone w specjalistyczny sprzęt, materiały i narzędzia służące odbudowie linii i infrastruktury energetycznej, która została zniszczona po ubiegłotygodniowych nawałnicach. W sumie 12 pracowników TAURONA pomoże kolegom z Enei w usuwaniu skutków katastrofalnych burz jakie miały miejsce w ostatnich dniach.

Brygady TAURONA pracować będą głównie w rejonach gdzie miały miejsce największe zniszczenia czyli Chojnic, gdzie wciąż konieczne jest prowadzenie trudnych prac przy odbudowie sieci.

Natychmiastowo podjęliśmy decyzję o skierowaniu naszych brygad do pracy na terenie innego Operatora. W sytuacji, kiedy w naszym regionie uporaliśmy się z awariami po burzach i to w stosunkowo krótkim czasie, postanowiliśmy wspólnie działać i wykorzystać naszych specjalistów i zasoby do pomocy innym. Jest to przejaw naszej współodpowiedzialności za branżę i troski o klientów energetyki – powiedział Filip Grzegorczyk, prezes TAURON Polska Energia. To także odpowiedź na apel Pani Premier i Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, a przede wszystkim głębokie poczucie solidarności z poszkodowanymi oraz z naszymi kolegami z Enei - dodał.

W TAURONIE również ubiegłotygodniowe uszkodzenia sieci miały rozległy charakter. Burze i nawałnice, które wystąpiły w godzinach wieczornych 11 sierpnia miały szczególnie intensywny charakter i spowodowały ograniczenia w dostawach energii elektrycznej dla klientów. Największe problemy wystąpiły w piątek, w godzinach wieczornych, kiedy wyłączonych na skutek nawałnic i burz było ponad 1450 stacji SN/nN zasilających około 70 tys. klientów TAURON Dystrybucja S.A.

Najczęstsze uszkodzenia napowietrznych sieci elektroenergetycznych polegały na zerwaniu przewodów, złamaniu słupów, uszkodzeniu lub zniszczeniu konstrukcji stalowych oraz uszkodzeniu izolatorów. Dodatkowo w wielu przypadkach wystąpiła konieczność usuwania drzew i gałęzi z linii elektroenergetycznych.Działania związane z przywracaniem zasilania prowadzone były przy zaangażowaniu pracowników Tauron Dystrybucja oraz specjalistycznego sprzętu ciężkiego natychmiast po wystąpieniu wyłączeń elementów sieci. W dzień po nawałnicach, 12 sierpnia w pracę na sieci zaangażowanych było 240 pracowników brygad TAURONA i firm zewnętrznych, wykorzystujących prawie 100 specjalistycznych pojazdów, służących pracy na sieci i koniecznych do odbudowy infrastruktury.

W efekcie TAURON Dystrybucja zakończyła usuwanie ostatnich skutków burz i nawałnic w niedzielę 13 sierpnia w zakresie sieci średniego napięcia oraz w dniu następnym w zakresie pojedynczych uszkodzeń na sieci niskiego napięcia.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.