TAURON z nowym finansowaniem hybrydowym od Banku Gospodarstwa Krajowego

 

Program emisji obligacji hybrydowych to kolejna inicjatywa TAURON mająca na celu pozyskanie środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych i bieżących Grupy. Umowa na finansowanie o wartości 400 mln zł została zawarta pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) a TAURON Polska Energia 6 września podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

- Nowe możliwości finansowania inwestycji, jakie daje podpisana umowa, to szansa na rozwój. W perspektywie planów zawartych w strategii spółki wskazuje to na dbałość długofalowego myślenia o przyszłości Grupy TAURON. Liczę, że współpraca spółki z BGK będzie kolejnym sposobem na zróżnicowanie źródeł finansowania projektów – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Program emisji obligacji podporządkowanych przewiduje możliwość realizowania emisji w kilku seriach przez prawie 2 lata od momentu podpisania umów, a więc do 30 czerwca 2019 r.

Okres finansowania wynosi 12 lat od daty emisji, przy czym pierwsze 7 lat to tzw. non-call period. Również przez 7 lat BGK zobowiązał się do utrzymania obligacji na swoim bilansie.

- Rynki finansowe stwarzają coraz więcej możliwości na pozyskanie finansowania inwestycji. Przykładem takich instrumentów są właśnie obligacje hybrydowe. To ważne, że polskie spółki chcą i potrafią z nich korzystać. To również dowód na to, że rynek finansowy w Polsce rozwija się. To dla nas bardzo ważne. Mówimy o tym w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju   - powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Wyraził nadzieję, że niedługo przybędzie polskich firm zainteresowanych obligacjami hybrydowymi.

Nowy program emisji obligacji to kolejne finansowanie korzystne dla Grupy TAURON w kontekście ograniczenia ryzyka niedotrzymania granicznej wartości wskaźnika zadłużenia netto/EBITDA, określonego w umowach finansowania TAURON. Zadłużenie z tytułu obligacji hybrydowych z racji swojego podporządkowanego charakteru nie będzie wliczane do wskaźnika zadłużenia ustalonego na poziomie 3,5.

- W ramach nowej strategii Grupy TAURON Spółka prowadzi działania mające na celu pozyskanie nowych form finansowania dla planowanej działalności inwestycyjnej. Zapewnienie środków finansowych dla prowadzenia działalności Grupy, dywersyfikacja źródeł finansowania oraz wydłużenie średnioważonego terminu zapadalności długu to działania, które powinny się przełożyć na pozytywne postrzeganie TAURON zarówno przez agencję ratingową, jak i inne instytucje finansowe. Cieszymy się z faktu, iż jest to kolejne długoterminowe finansowanie pozyskane przez TAURON z Banku Gospodarstwa Krajowego, co potwierdza nasze bardzo dobre wzajemne relacje i zdolność do osiągania celów ważnych dla obu stron – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Cechą finansowania hybrydowego jest możliwość ujęcia jego części (z reguły 50%) jako kapitału w modelach finansowych agencji ratingowych. Takie ujęcie zmniejsza poziom zadłużenia i ma pozytywny wpływ na ocenę ratingową. W przypadku finansowania hybrydowego z BGK, rating będzie nadawany przed poszczególnymi emisjami.

 - Bank Gospodarstwa Krajowego jest pierwszym polskim bankiem, który zorganizuje emisję obligacji hybrydowych. To skomplikowany i wymagający dużej wiedzy instrument, który jest stosowany do finansowania kosztochłonnych inwestycji o długim okresie zwrotu.  TAURON to nasz ważny partner, z którym od kilku lat rozwijamy współpracę przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nasze łączne aktualne zaangażowanie w finansowanie sektora energetycznego wynosi ok. 8,5 mld zł – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK.

To pierwsze finansowanie hybrydowe udzielane przez BGK, a drugie tego typu pozyskane przez TAURON. W ramach działań mających na celu pozyskanie nowych form finansowania dla planowanej działalności inwestycyjnej pod koniec 2016 r. TAURON przeprowadził emisję obligacji hybrydowych (podporządkowanych) o wartości 190 mln euro, objętych przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach planu Junckera.

Celem emisji było pozyskanie środków na realizację zadań inwestycyjnych w obszarze dystrybucji, polegających na przyłączaniu nowych odbiorców do sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego napięcia.

Innym instrumentem, który może w przyszłości wspomóc realizację planu inwestycyjnego Grupy TAURON jest potencjalne zaangażowanie kapitałowej Polskiego Funduszu Rozwoju, którego ramy zostały określone w Porozumieniu podpisanym w czerwcu br. Określa ono wstępne warunki zaangażowania PFR w realizację budowy nowego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. Fundusz wyraził wstępne zainteresowanie zainwestowaniem kwoty 880 mln zł.

Kolejnym istotnym krokiem w obszarze finansowania była decyzja o wyemitowaniu w lipcu br. euroobligacji o łącznej wartości nominalnej 500 milionów euro. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na zrefinansowanie kosztów budowy i nabycia farm wiatrowych przez jedną ze spółek Grupy oraz finansowanie inwestycji Grupy w segment dystrybucji i ogólne cele korporacyjne. Obligacje są notowane na London Stock Exchange.

Oferta euroobligacji TAURONA cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród inwestorów europejskich i krajowych. Świadczyła o tym prawie trzykrotna nadsubskrypcja . Celem emisji było nie tylko zapewnienie środków finansowych dla prowadzenia działalności inwestycyjnej Grupy, ale również dywersyfikacja źródeł finansowania oraz wydłużenie średnioważonego terminu zapadalności długu.

 

IMG_2141.jpg

Rozmiar 383.3 kB 1078x750 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.