TAURON wdraża Strategiczną Agendę Badawczą, czyli „mapę drogową” innowacji w energetyce.

Strategiczna Agenda Badawcza TAURON (SAB) to pierwszy, w polskim sektorze energetycznym dokument, który w precyzyjny sposób opisuje kierunki rozwoju innowacji.

 Dla Grupy TAURON to cztery główne obszary:

- klient i jego potrzeby,

- inteligentne usługi sieciowe,

- energetyka rozproszona,

- niskoemisyjne technologie wytwarzania.

 

Strategia Grupy TAURON zakłada, że w 2025 roku 25 proc. przychodów Grupy będzie pochodzić z nowych biznesów. Rozwój obszaru badań i innowacji jest jednym z narzędzi do osiągnięcia tego celu, stąd decyzja o przeznaczeniu corocznie minimum 0,4 proc. skumulowanych przychodów Grupy na ten właśnie obszar.

- Strategiczna Agenda Badawcza to „mapa drogowa” w obszarze badań, rozwoju i innowacji, jakie chcemy realizować w Grupie TAURON. To pierwszy tego typu dokument w polskim sektorze energetycznym, który w tak precyzyjny sposób opisuje kierunki rozwoju innowacji i stanowi uszczegółowienie naszej Strategii Biznesowej. TAURON już teraz wyróżnia się na rynku nowoczesnymi rozwiązaniami produktowymi. SAB wskazuje zarówno na wyzwania, jak i na szanse stojące przed Grupą, określając przy tym, gdzie upatrujemy nowych biznesów w jakie chcielibyśmy się angażować i jaką mamy długofalową wizję rozwoju innowacji w Grupie TAURON – mówi Filip Grzegorczyk prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Poszukiwane rozwiązania technologiczne rozwijane są w ramach projektów wewnętrznych oraz z udziałem partnerów biznesowych i środowiska naukowego. Grupa TAURON chce także pogłębić współpracę z dostawcami technologii oraz know-how, reprezentowanymi zarówno przez duże koncerny przemysłowe jak również przez małe firmy - głównie startupy.

Zdefiniowane w Strategii Grupy TAURON cztery główne kierunki rozwoju innowacji są obecnie uszczegóławiane w Strategicznej Agendzie Badawczej. Dla każdego kierunku utworzono odrębny portfel projektów, w ramach których określono kluczowe wyzwania, cele rozwojowe oraz obszary badawcze. Taka konstrukcja SAB wesprze proces wyboru konkretnych projektów i odrzucenia innych, jak również pozwoli na optymalną alokację zasobów finansowych.

- Pierwszy prezentowany portfel Strategicznej Agendy Badawczej TAURON dotyczy Inteligentnych Usług Sieciowych. Grupa TAURON jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce, stąd jako lider chcemy rozwijać kompetencje związane z narzędziami do zarządzania energią, technologiami  pozyskania i przetwarzania danych oraz usługami komunikacyjnymi. Już dzisiaj w prowadzimy dziewięć projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do podwyższenia jakości usług sieciowych świadczonych przez TAURON oraz wypracowania ich nowych rodzajów. Trzy kolejne projekty badawczo-rozwojowe dotyczące Smart Home, Smart City i magazynowania energii są przygotowywane – mówi Jarosław Broda, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju.

Zakres pierwszego portfela wyznaczają trzy cele rozwojowe, którym przydzielono konkretne obszary badawcze:

- Zarządzanie Istniejącą Infrastrukturą Sieciową (m.in. Automatyczna operatywność sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej oraz cyberbezpieczeństwo i ochrona danych pomiarowych);

- Rozwój Inteligentnej Infrastruktury Sieciowej (m.in. Integracja generacji rozproszonej z siecią elektroenergetyczną i ciepłowniczą, aktywne monitorowanie i diagnostyka sieci elektroenergetycznych);

- Nowe Biznesy na Bazie Inteligentnej Infrastruktury (m.in. rozwój produktów i usług na bazie IoT, Efektywne Ekonomicznie Systemy magazynowania energii).

Zadania zawarte w portfelu koncentrują się na poprawie niezawodności, bezpieczeństwa oraz jakości dostaw energii elektrycznej i ciepła, poprzez rozwój nowoczesnych technologii w obszarze diagnostyki, automatyzacji i digitalizacji procesów zarządczych, a także na rozwoju nowych usług w obszarze inteligentnych budynków, inteligentnych miast, czy usług związanych z zarządzaniem energią.

Wśród prowadzonych aktualnie w Grupie TAURON projektów badawczo-rozwojowych związanych z usługami sieciowymi są między innymi: MdM - Platforma zarządzania danymi z zawansowanej infrastruktury pomiarowej, ZSDS - Zintegrowany System Diagnostyki Sieciowej czy ESS - System bezprzerwowego zasilania odbiorców w sieciach dystrybucyjnych.

Zadaniem projektu ProMoc jest z kolei wypracowanie rozwiązań umożliwiających wprowadzenie nowej usługi jaką jest redukcja zapotrzebowania na energię elektryczną. Dzięki projektowi możliwe będzie wygenerowanie korzyści z efektywnego zarządzania mocą dla trzech uczestników rynku: klienta, firmy energetycznej kupującej energię elektryczną oraz podmiotu zarządzającego bezpieczeństwem krajowego systemu energetycznego.

Ponadto w ramach tego portfela prowadzone są również dwa projekty, na które Grupa TAURON otrzymała finansowanie z programu Horyzont 2020 m.in. ICP4life zakładający powstanie zintegrowanej platformy współpracy do projektowania, rozwoju i świadczenia „usług” dla firm w szczególności z sektora MŚP, a także Utilitiee mający na celu rozwój narzędzi wykorzystujących najnowsze techniki komunikacyjne pozwalające angażować konsumentów w działania na rzecz efektywności energetycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą portfela Strategicznej Agendy Badawczej TAURON dot. Inteligentnych Usług Sieciowych pod linkiem: https://www.tauron.pl/-/media/offer-documents/tauron/innowacje/sab-inteligentne-uslugi-sieciowe.ashx

 

Więcej informacji na www.tauron.pl/SAB

Infografika_Inteligentne Usługi Sieciowe.jpg

Rozmiar 2,9 MB 2480x3508 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.