TAURON Wydobycie z umową na II etap budowy poziomu 800 w ZG Janina

Drugi etap realizacji strategicznego projektu inwestycyjnego TAURON Wydobycie pn. „Budowa poziomu 800 w Zakładzie Górniczym Janina” dotyczy realizacji kluczowego elementu tego projektu tj. budowy docelowej infrastruktury powierzchniowej i dołowej wraz z górniczym wyciągiem szybowym szybu Janina VI. 

Umowa została podpisana 11 grudnia pomiędzy firmami: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA Gliwice, SIEMAG TECBERG Polska Sp. z o.o. Katowice, a TAURON Wydobycie S.A.

Realizacja zadań objętych zakresem umowy stanowi podstawę realizacji celów wytyczonych przez TAURON Wydobycie.

- Konsekwentnie realizujemy naszą strategię, w ramach której prowadzimy szereg inwestycji w  obszarze wydobycia Grupy TAURON. Budowa nowego poziomu 800 m w Zakładzie Górniczym Janina jest realizowana z myślą o stabilnym i długofalowym zaopatrzeniu naszych elektrowni i elektrociepłowni – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Projektowany górniczy wyciąg szybowy w szybie „Janina VI” w zakresie stosowanych rozwiązań technicznych jest jednym z najlepszych i najnowocześniejszych na świecie.

Realizacja zakresu umowy jest kontynuacją zadania zakończonego w kwietniu 2017r. związanego z pogłębianiem szybu „Janina VI” do poziomu 823m oraz jego zbrojeniem, przez KOPEX Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.

- Uruchomienie górniczego wyciągu szybowego w szybie „Janina VI”, planowane jest w czerwcu 2020 r. i niewątpliwie przyczyni się do lepszego funkcjonowania  ruchu zakładu górniczego, bezpieczeństwa oraz komfortu pracy załogi górniczej. Zasobny w węgiel pokład 207 przedłuży żywotność zakładu do 2080 roku, a także przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne - podkreśla Zdzisław Filip prezes zarządu TAURON Wydobycie.

W pozostałych zakładach TAURON Wydobycie również realizowana jest działalność  inwestycyjna. W ZG Sobieski w Jaworznie realizowany jest I Etap umowy na Strategiczny Projekt Inwestycyjny Budowa Szybu Grzegorz w ZG Sobieski wraz z budową infrastruktury powierzchniowej, obejmujący budowę szybu wraz ze stalową wieżą szybową.

Zgodnie z założeniami Programu Inwestycyjnego w ZG Brzeszcze w 2017r. wykonano  rekonstrukcję wyrobisk wentylacyjnych oraz drążenie wyrobisk przy Szybie Andrzej VIII w ilości ok. 1000 metrów, ukończono modernizację łaźni górniczej wraz z adaptacją pomieszczeń dla Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego. Trwają prace związane z zakończeniem budowy instalacji do wytwarzania i transportu mieszaniny popiołowo-wodnej do wyrobisk dołowych wraz ze stacją rozładowczą autocystern.

foto.jpg

Rozmiar 2,3 MB 4608x3456 pikseli

1 / 1

foto.jpg

11.12.2017

Pobierz jpg (2,3 MB)

0

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.