TAURON - efektywne działania potwierdzone oceną ratingową na poziomie BBB

Agencja Fitch potwierdziła rating dla TAURON Polska Energia na poziomie BBB z perspektywą stabilną. Fitch zwraca uwagę na skuteczne działania mające na celu utrzymanie stabilności finansowej Grupy TAURON, w tym realizację efektywnych działań oszczędnościowych. Pierwsze trzy kwartały br. były dla Grupy TAURON okresem wyraźnej poprawy najważniejszych wskaźników operacyjnych i finansowych.

- Potwierdzenie przez agencję Fitch oceny ratingowej dla TAURON Polska Energia na poziomie BBB odzwierciedla silną pozycję rynkową Grupy TAURON. Stabilna sytuacja finansowa Grupy jest efektem konsekwentnie realizowanej strategii oraz korzystnych trendów w otoczeniu makroekonomicznym i rynkowym. Pozytywne skutki przynosi również dywersyfikacja źródeł finansowania, nowatorski dialog społeczny i racjonalny program inwestycyjny - mówi Filip Grzegorczyk prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Grupa TAURON w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku zanotowała znaczącą poprawę niemal wszystkich podstawowych wskaźników operacyjnych i finansowych. Odnosząc się do porównywalnego okresu 2016 r., nastąpił wyraźny wzrost produkcji węgla
o 11 proc, sprzedaży węgla o 22%, produkcji energii elektrycznej o 13 proc, a  produkcji ciepła o 13 proc.  Sprzedaż energii elektrycznej wzrosła o 10%.

W Grupie efektywnie realizowany jest program inwestycyjny, którego wartość w pierwszych trzech kwartałach 2017 roku wyniosła ponad 2,2 mld zł.

Największa część nakładów inwestycyjnych została przeznaczona na budowę nowego bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Prace są realizowane zgodnie z harmonogramem i budżetem inwestycji, który wynosi ponad 6 mld zł. Zaawansowanie budowy w grudniu przekroczyło 50%.

Istotnym wydarzeniem 2017 roku było podpisanie przez Elektrociepłownię Stalowa Wola umowy wspierającej dokończenie budowy bloku gazowo-parowego o mocy 450 MW w Stalowej Woli. Zgodnie z harmonogramem blok zostanie przekazany do eksploatacji w 2019 r.

Jako największy dystrybutor energii elektrycznej w Polsce TAURON inwestuje sukcesywnie w rozwój infrastruktury sieciowej. Pula nakładów inwestycyjnych jest uzupełniana przez sprawne pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych między innymi na budowę inteligentnych sieci. W sumie spółka dystrybucyjna podpisała już 28 umów dotyczących  dofinansowania działań inwestycyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 na kwotę dotacji ponad 160 mln zł.

W obszarze wydobycia rozpoczęto prace przygotowawcze związane z budową nowego szybu w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie. Projekt jest realizowany z myślą o długofalowym zaopatrzeniu Grupy TAURON w paliwo niezbędne do produkcji energii i ciepła. Dzięki niemu wydobycie w Zakładzie Górniczym Sobieski wydłuży się co najmniej o 50 lat.

 - Realizacja ambitnego programu inwestycyjnego przy zachowaniu stabilności finansowej Grupy wymaga konstruowania elastycznych mechanizmów finansowania. Stąd, w ostatnim czasie podjęliśmy szereg wyzwań w zakresie pozyskania bądź zagwarantowania środków finansowych dla Grupy TAURON. Kluczowym działaniem była przeprowadzona z sukcesem w lipcu br. emisja 10-letnich euroobligacji o wartości 500 mln EUR, która cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów. Na uwagę zasługuje również zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowa emisji obligacji hybrydowych. Było to pierwsze finansowanie hybrydowe udzielone przez BGK, a drugie tego typu pozyskane przez TAURON. Istotnym jest również zawarcie wstępnego porozumienia z Polskim Funduszem Rozwoju dotyczącego współfinansowania inwestycji w nowy blok w Jaworznie. Dzięki nowatorskim formom finansowania TAURON pozyskał łącznie około 3,4 mld złotych - mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. finansów

Prowadzony w TAURON od początku 2016 r. Program Poprawy Efektywności przyniósł efekty o łącznej wartości 906 mln zł.  Uzyskane oszczędności stanowią już 70 proc. łącznych efektów zaplanowanych na lata 2016-2018. Ponadto Inicjatywy Strategiczne rozumiane jako działania optymalizacyjne i proefektywnościowe na koniec półrocza 2017 r., przyniosły dodatkowo 480 mln zł pozytywnego rezultatu finansowego.  

Dialog pracowniczy doprowadził z kolei do zawarcia trzyletniego porozumienia płacowego uzależniającego wysokość premii od osiągnięcia zakładanego wyniku EBITDA oraz realizacji inicjatyw oszczędnościowych o wysokości 460 mln zł.

Dzięki atrakcyjnej ofercie produktowej oraz skutecznej strategii handlowej TAURON osiąga  wysoki, bo wynoszący 10% wzrost sprzedaży energii swoim klientom.

W trosce o jakość powietrza w marcu br. TAURON rozpoczął realizację kompleksowego programu antysmogowego pn. Oddychaj powietrzem, którego celem jest m.in. zachęcenie posiadaczy przestarzałych, zatruwających środowisko urządzeń grzewczych do ich wymiany na ekologiczne źródła ciepła.

Na inwestycje związane z przyłączeniami do ciepła systemowego TAURON pozyskał dofinansowanie w wysokości ponad 140 mln zł, dzięki czemu powstanie 100 km nowoczesnych sieci ciepłowniczych.

Z myślą o przyszłej pozycji rynkowej Grupy TAURON w całym jej łańcuchu wartości prowadzone są aktualnie aż 22 projekty badawczo-rozwojowe.

Na osiem z nich TAURON pozyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 28 mln, czyli prawie jednej trzeciej całego budżetu konkursu.

TAURON wdrożył także Strategiczną Agendę Badawcząpierwszy tego typu dokument w polskim sektorze energetycznym, który w precyzyjny sposób opisuje kierunki rozwoju innowacji w koncernie energetycznym.

Rozwiązania dla TAURONA w obszarze usprawnienia funkcjonowania istniejącej infrastruktury oraz budowy nowych biznesów w Grupie przygotowuje aktualnie 26 startupów. Dziewięć z nich prowadzi testy na infrastrukturze Grupy. Wdrożenia realizowane są w ramach Pilot Makera - jednego z najbardziej zaawansowanych programów ukierunkowanych na wprowadzanie innowacyjnych pomysłów startupów w korporacjach. 

tauron.JPG

Rozmiar 744,6 kB 2048x1024 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.