TAURON liderem wygranych przetargów na prąd

W 2017 roku podmioty zobligowane do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego, ogłosiły ponad 1700 przetargów na dostawę energii elektrycznej. Zamówiono w ten sposób  12 218 GWh (12,2 TWh). Najwięcej przetargów wygrał TAURON.

Wśród przetargów wygranych przez TAURON w 2017 r. jest m.in. postępowanie na dostawę energii elektrycznej dla ponad 100 jednostek administracji państwowej zlokalizowanych w całej Polsce.

W ciągu dwóch lat spółka dostarczy do obiektów należących m.in. do ministerstw oraz centralnych urzędów 226,8 GWh energii elektrycznej. Są wśród nich budynki Komendy Głównej Policji, Archiwum Państwowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przetarg dotyczył 1 376 punktów poboru energii elektrycznej.

- Sukces osiągnięty przez TAURON w zakresie największej ilości wygranych przetargów na energię elektryczną w kraju to między innymi efekt naszego sprawnego modelu biznesowego do wyliczania i proponowania naszym klientom optymalnej ceny energii elektrycznej. Wyniki przetargów publicznych potwierdzają, że oferty TAURONA w zakresie prądu lub gazu są doceniane przez rynek, co daje też pozytywną perspektywę stabilizowania źródeł przychodów oraz realizacji naszych ambitnych planów sprzedażowych mówi Kamil Kamiński, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. klienta i wsparcia korporacyjnego.

Doświadczenie w przygotowaniu i obsłudze postępowań na dostawę energii elektrycznej pozwoliło spółce sprzedażowej TAURON odnieść sukcesy także w przetargach organizowanych przez gminy oraz grupy zakupowe złożone z jednostek samorządu terytorialnego. Była wśród nich m.in. Grupa Zakupowa Lubin, która zamówiła 226,9 GWh oraz Gmina Wrocław, której TAURON dostarczy ponad 131 GWh energii elektrycznej.

Kompleksowy model biznesowy opracowany przez TAURON na potrzeby realizacji zamówień w trybie przetargowym sprawdził się w 2017 r. także podczas udziału w postępowaniach ogłaszanych przez inne podmioty publiczne. Dla przykładu Port Lotniczy w Warszawie zamówił 172, 3 GWh, a grupa zakupowa, w skład której weszły m.in. porty morskie w Szczecinie, blisko 168 GWh energii.

 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.