TAURON liderem relacji inwestorskich

 

Relacje inwestorskie TAURON Polska Energia zostały uznane za najlepsze wśród spółek z indeksu WIG30. Spółka została doceniona w badaniu relacji inwestorskich zorganizowanym przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet” oraz Izbę Domów Maklerskich.

- W TAURONIE wierzymy, że transparentna komunikacja z rynkiem przekłada się na wyższy poziom zaufania ze strony inwestorów, instytucji finansujących i partnerów biznesowych, dlatego przywiązujemy dużą wagę do budowania dobrych relacji ze wszystkimi grupami inwestorów. Cieszę się, że jakość naszej komunikacji z rynkiem kapitałowym zostaje regularnie doceniana przez inwestorów i ekspertów branżowych – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Publikacji raportów okresowych TAURON każdorazowo towarzyszy konferencja dla inwestorów i analityków, podczas której przedstawiciele zarządu szczegółowo komentują osiągnięte wyniki finansowe i najważniejsze wydarzenia raportowanego okresu. Spotkania te są transmitowane, by zapewnić dostęp do informacji wszystkim zainteresowanym. Ponadto, po każdej konferencji, przedstawiciele zarządu TAURON odpowiadają na pytania dotyczące działalności Grupy na czacie inwestorskim skierowanym do inwestorów indywidualnych.

Sprawną komunikację z tą grupą inwestorów, która posiada ok. 10 proc. łącznej liczby akcji TAURON dopełniają „Dni Inwestora Indywidualnego”, podczas których inwestorzy biorą udział w dyskusji z kierownictwem Grupy TAURON oraz mają możliwość zapoznania się z aktywami Grupy. Ważnym narzędziem kierowanym do inwestorów indywidualnych są również zamieszczane w internecie komentarze video prezesa zarządu do wyników finansowych.

- Rzetelnie prowadzone relacje inwestorskie przynoszą konkretne korzyści zarówno dla spółki, jak i jej interesariuszy. Z pewnością wpływają pozytywnie na wizerunek firmy, niwelują niepewność, a w konsekwencji redukują ryzyko inwestycyjne - podkreśla Marek Wadowski, wiceprezes zarządu ds. finansów TAURON Polska Energia. - Każdy akcjonariusz, bez względu na wielkość posiadanego pakietu akcji, może liczyć na rzetelne informacje o działalności i wynikach Grupy TAURON. Dążymy bowiem do tego, aby decyzje inwestycyjne były podejmowane świadomie na podstawie wiedzy, która zostanie pozyskana dzięki przejrzystej polityce informacyjnej - dodaje wiceprezes.

Podnoszeniu zaufania w relacjach z inwestorami instytucjonalnymi służy natomiast udział
w kilkunastu roadshows i konferencjach organizowanych w Polsce i światowych centrach finansowych. Dzięki tym wydarzeniom możliwy jest aktywny dialog z przedstawicielami instytucji finansowych zainteresowanych inwestycjami w akcje i obligacje spółek sektora energetycznego.   

TAURON jest liderem w komunikacji z rynkiem kapitałowym. W dwóch poprzednich edycjach badania relacji inwestorskich (w latach 2015 i 2016) TAURON zajął również pierwsze miejsce. W ubiegłorocznej edycji konkursu „The Best Annual Report” organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków TAURON został zaliczony do elitarnego grona „Best of the Best” skupiającego spółki stosujące najwyższe standardy raportowania.

Warto również przypomnieć, że w ubiegłym roku TAURON otrzymał tytuł „Herosa Rynku Kapitałowego 2017” w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Spółka została doceniona za wysokie standardy w obszarze relacji inwestorskich oraz stosowanie najlepszych praktyk w zakresie komunikacji kierowanej do inwestorów indywidualnych. W 2017 r. TAURON Polska Energia znalazł się również w gronie laureatów rankingu „Transparentna Spółka Roku 2016” za przejrzystość biznesu i jakość komunikacji z rynkiem.

 

 

 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.