TAURON usprawnił usługi serwisowe

Wyższa jakość świadczonych usług, dodatkowe korzyści finansowe, poszerzenie kompetencji i wyjście z ofertą specjalistycznych usług na rynek zewnętrzny to osiągnięte już efekty przeprowadzonego w Grupie TAURON programu reorganizacji obszaru usług serwisowych. Pozytywny efekt finansowy działań, łącznie z oszczędnościami ma wynieść 191 milionów złotych.

Największe korzyści reorganizacja przyniesie w obszarach wytwarzania energii i ciepła. Celem finansowym programu jest uzyskanie 191 milionów złotych pozytywnego efektu finansowego do 2026 roku. Będzie to możliwe dzięki podjętym w spółkach inicjatywom poprawiającym efektywność zadań serwisowo-remontowych i eksploatacyjnych w głównych aktywach wytwórczych Grupy TAURON oraz dzięki rozszerzeniu świadczonych usług serwisowych na rynek zewnętrzny.

- Celem przeprowadzonej reorganizacji obszaru serwisowego była poprawa efektywności i jakości świadczonych usług, wzmocnienie i pozyskanie nowych kompetencji specjalistycznych oraz zatrzymanie środków finansowych w Grupie TAURON. Program przyniósł już pierwsze rezultaty finansowe - w ciągu dwóch lat uzyskaliśmy 19 milionów złotych korzyści, a udział TAURON Serwis w budżetach remontowych w obszarach wytwarzania i ciepła Grupy TAURON sięga już 50 proc. – mówi Kamil Kamiński wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. klienta i wsparcia korporacyjnego.

Zainicjowany w 2016 roku program pn. „Reorganizacja obszaru usług serwisowych w Grupie TAURON” był realizowany zarówno poprzez zmiany kapitałowe, strukturalne i organizacyjne w poszczególnych spółkach Grupy, jak i wdrożenia nowych standardów i parametrów oraz zakresów obsługi serwisowo-remontowej, m.in. zawarte tzw. umowy SLA (Service Level Agreement, umowa dotycząca poziomu świadczenia usług).  

Dla potrzeb realizacji usług serwisowych na rzecz TAURON Ciepło i TAURON Wytwarzanie utworzona została spółka TAURON Serwis, która przejęła obowiązki związane z remontami i usuwaniem awarii, znacznie rozszerzając zakres swoich kompetencji specjalistycznych.

- Przeformułowano model funkcjonowania i rolę TAURON Serwis w Grupie TAURON. Przed reorganizacją, spółka serwisowa przeznaczona była do sprzedaży. W przypadku gdybyśmy sfinalizowali transakcję, spółki Grupy zmuszone byłyby do zakupu usług na rynku zewnętrznym. Obecnie, funkcjonowanie w Grupie TAURON wyspecjalizowanego podmiotu umożliwia efektywne zarządzanie usługami serwisowymi i remontowymi w spółkach Grupy – wyjaśnia Kamil Kamiński. - Ponadto, rozszerzenie usług serwisowych na rynek zewnętrzny pozwala budować markę Grupy TAURON w nowych obszarach biznesowych – dodaje.

Efektem reorganizacji jest m. in. skrócenie czasu usuwania awarii w jednostkach wytwórczych oraz czasu przerw w dostawach ciepła dla klientów, a także przejęcie zadań wcześniej zlecanych podmiotom zewnętrznym. Dzięki temu w Grupie zatrzymywane są środki finansowe.

Udział TAURON Serwis w budżetach remontowych TAURON Ciepło i TAURON Wytwarzanie systematycznie rośnie. Ponadto, dzięki nowym kompetencjom specjalistycznym - w tym  serwis układów klimatyzacji, remonty pomp i armatury, realizacja „pod klucz” inwestycji w przemyśle, remonty kapitalne – TAURON Serwis wyszedł na rynek zewnętrzny pozyskując nowych partnerów biznesowych. TAURON Serwis realizując przyjętą ścieżkę rozwoju stale poszerza i rozwija portfel świadczonych usług.

W obszarze wydobycie Grupy TAURON przeprowadzono reorganizację i poszerzono zakres działalności Spółki Usług Górniczych (SUG). Dzięki rozwojowi kompetencji specjalistycznych w obszarze serwisu – usługi szybowe, utrzymanie systemów odwodniania, klejenie taśm przenośników, obsługa maszyn i urządzeń górniczych – SUG sukcesywnie przejmuje zadania wykonywane wcześniej przez podmioty zewnętrzne. Spółka jest także obecna na wysokospecjalistycznym rynku usług w branży górniczej.

Podobne procesy reorganizacyjne zostały przeprowadzone w obszarze OZE. W tym przypadku spółka TAURON Ekoserwis rozwija specjalistyczne kompetencje w obsłudze aktywów wytwórczych oraz serwisie turbin nowej generacji, systemu pomiarowego ASTKZ, zabezpieczeń turbozespołów AKPiA.

 

 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.