Nowy członek Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na posiedzeniu 16 kwietnia br. podjęło decyzję o poszerzeniu składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. o Marcina Szlenka.

Rada Nadzorcza piątej kadencji będzie pracowała w składzie: Beata Chłodzińska (Przewodnicząca), Teresa Famulska (Wiceprzewodnicząca), Jacek Szyke (Sekretarz), Radosław Domagalski-Łabędzki, Barbara Katarzyna Łasak-Jarszak, Paweł Pampuszko, Jan Płudowski, Agnieszka Woźniak oraz Marcin Szlenk.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.