Nowy magazyn energii przy farmie wiatrowej Grupy TAURON

 

Budowa pilotażowego systemu magazynowania energii elektrycznej w powiązaniu z istniejącą infrastrukturą energetyczną to nowy projekt TAURON realizowany w województwie opolskim. Powstający magazyn energii pomoże w bardziej efektywny sposób gospodarować energią elektryczną oraz dystrybuować ją do użytkowników końcowych. System magazynowania zostanie oddany do użytku w czwartym kwartale 2019 r.  

Magazynowanie energii, ze względu na potencjał stabilizujący funkcjonowanie energetyki rozproszonej, traktowane jest jako jeden z podstawowych kierunków rozwojowych Grupy TAURON zaprezentowanych w Strategicznej Agendzie Badawczej.

- Podejmujemy szereg działań dotyczących rozwijania technologii magazynowania energii elektrycznej. Dzięki współpracy z amerykańskim Electric Power Research Institute, uczestniczymy w globalnym programie badawczym dotyczącym magazynowania, współpracując równocześnie ze startupem, który przygotowuje obiecujące rozwiązania w tej dziedzinie. Technologie magazynowania znajdą się też w polu zainteresowania powołanego Funduszu CVC EEC Magenta – mówi Jarosław Broda, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju. - Magazyn pilotażowy w Cieszanowicach to szansa na sprawdzenie w rzeczywistych warunkach wypracowanych dotychczas rozwiązań – dodaje.

System powstaje przy stacji energetycznej w miejscowości Cieszanowice w gminie Kamiennik w woj. opolskim. Z punktu widzenia realizacji celów projektu ta lokalizacja jest najkorzystniejsza, ponieważ stacja ta współpracuje z należącą do Grupy TAURON farmą wiatrową Lipniki o mocy ok. 30 MW, zlokalizowaną w odległości 7,5 km od projektowanego magazynu.

Moc czynna magazynu wyniesie co najmniej 2000 kW, a pojemność użyteczna co najmniej 500 kWh. Powstanie magazynu doprowadzi do poprawy jakości i niezawodności dostaw energii elektrycznej dla klientów kilku gmin woj. opolskiego.

Farmy wiatrowe cechują się największą zmiennością wielkości produkcji energii w porównaniu do innych źródeł OZE. Ich udział w produkcji energii elektrycznej w Polsce ze wszystkich odnawialnych źródeł energii jest największy. Realizacja projektu i jego wyniki mogą w przyszłości przynieść korzyści nie tylko na terenie dystrybucji TAURONA. Grupa liczy, że doświadczenia zdobyte przy realizacji inwestycji w zakresie technicznej i ekonomicznej użyteczności systemu zostaną wykorzystane w innych lokalizacjach, gdzie są zainstalowane mało stabilne źródła energii.

 - Projekt docelowo ma potwierdzić w praktyce korzyści z magazynowania energii elektrycznej w oparciu o innowacyjne magazyny energii wykorzystujące ogniwa elektrochemiczne – podkreśla Robert Zasina, prezes zarządu TAURON Dystrybucja. - Z punktu widzenia operatora systemu dystrybucyjnego istotne jest również zmniejszenie technicznych strat sieciowych poprzez poprawę gospodarowania energią elektryczną oraz stabilizacja pracy sieci poprzez efektywniejsze sterowanie strumieniami przepływu energii. Zyskają na tych działaniach nasi klienci – dodaje.

Pozytywne efekty realizacji projektu będą bezpośrednio wpływać na odbiorców energii zasilanych z GPZ Cieszanowice. W dalszej perspektywie, po wdrożeniu podobnych rozwiązań w innych lokalizacjach, beneficjentami przedsięwzięcia mogą być kolejni  klienci przyłączeni do sieci TAURON Dystrybucja. Uzyskane w demonstracyjnym projekcie wyniki i doświadczenie będzie można wykorzystać w przyszłości przede wszystkim tam, gdzie zlokalizowane są odnawialne źródła energii Grupy, w tym farmy wiatrowe. 

Do realizacji projektu, TAURON pozyskał dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowany termin uruchomienia systemu magazynowania to koniec 2019 r.  

 

Farma wiatrowa w Lipnikach.jpg

Rozmiar 2,3 MB 1920x1080 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.