Innowacyjny technologicznie Raport Roczny online Grupy TAURON

TAURON zaprezentował nowoczesny raport online raport2017.tauron.pl Multimedialny raport wykonano przy wykorzystaniu najbardziej zaawansowanych technologii i oparto na globalnych standardach raportowania.

Tym samym TAURON kontynuuje stosowanie i rozwija metodologię, która w 2017 roku zaowocowała zwycięstwem w organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków konkursie The Best Annual Report w kategorii „najlepszy raport zintegrowany”.

Kluczowymi tematami tegorocznego raportu są: działania Grupy TAURON na rzecz zapewnienia stabilności finansowej, wdrażanie innowacji w oparciu o Strategiczną Agendę Badawczą oraz wyróżniające Grupę na tle rynku podejście do finansowania projektów inwestycyjnych.

Graficzne przedstawienie modelu biznesowego obejmuje nowatorski element – ekosystem innowacji – umożliwiający spółkom Grupy TAURON tworzenie nowych biznesów, które zapewnią dodatkowe przychody oraz przygotują TAURON na wyzwania tzw. energetyki jutra. Temat ten, podobnie jak docenione przez odbiorców poprzedniej edycji raportu analizy otoczenia rynkowego, konkurencyjnego oraz regulacyjnego, zostały  pogłębione i rozwinięte.

- Raport prezentuje istotne informacje na temat naszej strategii, wyników finansowych i operacyjnych czy zarządzania ryzykiem w Grupie. Podążamy za globalnymi trendami i zmianami regulacyjnymi, dlatego dane operacyjne i finansowe zostały przedstawione w powiązaniu z działaniami realizowanymi w obszarze pozafinansowym – podkreśla Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Pomimo zdobytego przez ostatnie lata doświadczenia, opracowanie raportu zintegrowanego za 2017 rok było dla spółki dużym wyzwaniem. Zebranie danych wymagało połączonego wysiłku wielu jednostek organizacyjnych Grupy. Dane finansowe zostały opracowane według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Dane pozafinansowe, które są wykorzystane w treści raportu, zostały przygotowane według wytycznych Global Reporting Index – GRI G4.

W 2017 roku TAURON otrzymał nagrodę za Zintegrowany Raport Roczny za 2016 r. w konkursie „The Best Annual Report”. Także w ubiegłym roku spółka otrzymała nagrodę specjalną The Best of the Best, przyznawaną  podmiotom, które trzykrotnie zdobyły I nagrodę główną w konkursie.

Zintegrowany Raport Roczny za 2017 r. jest dostępny pod adresem: raport2017.tauron.pl

 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.