Pomogli do kwadratu

Kilkaset kilogramów artykułów papierniczych, chemicznych, kosmetycznych, leków i zabawek, przekazali 24 września br. pracownicy TAURONA podopiecznym Domu Aniołów Stróżów w Katowicach. Trwająca dwa miesiące zbiórka, została zorganizowana pod hasłem „Pomagamy do kwadratu”, w ramach programu wolontariatu pracowniczego w Grupie TAURON.

Hasło, pod jakim przebiegała akcja, było nieprzypadkowe, gdyż pomoc placówce, która od 25 lat działa na rzecz dzieci z rodzin wykluczonych społecznie, odbywa się dwutorowo. Finansowego wsparcia na realizację zadań z zakresu terapii całych rodzin, udzieliła stowarzyszeniu Dom Aniołów Stróżów Fundacja TAURON. Z kolei zbiórki środków niezbędnych do opieki nad blisko 600 dziećmi rocznie,  podjęli się w ramach wolontariatu, sami pracownicy spółek Grupy.

Przez dwa wakacyjne miesiące, ponad trzydziestu pracowników-wolontariuszy zebrało kilkaset kilogramów artykułów papierniczych, chemicznych, kosmetycznych, leków i zabawek. Wszystko po to, by dzieciom i młodzieży skupionych w ośrodkach na terenie Śląska i Zagłębia, żyło się lepiej.

Wolontariat pracowniczy w Grupie TAURON aktywnie rozwijamy od półtora roku. W jego ramach stawiamy w głównej mierze na inicjatywy oddolne, które ulepszają życie otoczeniu w jakim, działają spółki Grupy. Zbiórka na rzecz Domu Aniołów Stróżów objęła swym zasięgiem wszystkie spółki Grupy TAURON. Ilość dóbr oraz zaangażowanie dziesiątek osób, nawet z tych najdalej leżących od Śląska oddziałów, pokazuje, że pracownicy TAURONA z entuzjazmem podchodzą do tego typu inicjatyw i chcą dzielić się tym, co mają, z najbardziej potrzebującymi  – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Wszystkie zebrane materiały trafiły 24 września br. do oczekujących na nie małych odbiorców w pierwotnej siedzibie stowarzyszenia, czyli na katowickim Załężu. Obecnie Dom Aniołów Stróżów prowadzi nieodpłatnie 8 świetlic terapeutycznych, klubów malucha i klubów rozwoju dzieci, a także programy uliczne i poradnię rodzinną. W śląskich pogórniczych i pohutniczych dzielnicach biedy codziennie pod ich opieką pozostaje blisko 130 dziećmi w wieku od 2 do 18 lat.

Dzieci zasługują na to, żeby dawać im szanse na równy i dobry start w dorosłość. Nie chodzi o to, żeby było łatwo, ale żeby było to możliwe. I właśnie te możliwości, wspólnie z partnerami biznesowymi takimi jak TAURON, tworzymy – podsumowuje nawiązaną współpracę Monika Bajka prezes Stowarzyszenia Dom Aniołów Stróżów.  

Zaangażowanie TAURONA w projekt jest spójne z polityką firmy w zakresie odpowiedzialnego biznesu oraz ma swoje podstawy w Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na lata 2017-2025. Firma od lat realizuje autorskie programy społeczne, w tym również te dedykowane dzieciom. W ramach różnorakich akcji, TAURON pomaga w kompleksowym wyposażaniu pracowni do nauki przyrody w szkołach, wspiera młodych sportowców zrzeszonych w klubach i stowarzyszeniach, szkoli z szeroko pojętego bezpieczeństwa związanego z użytkowaniem energii elektrycznej.

_DSC1058_p.jpg

Rozmiar 540,2 kB 1772x1181 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.