Zmiana nazwy firmy z Biomasa Grupa TAURON Sp. z o.o. na Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.

W związku z rozszerzeniem zakresu działania spółki Biomasa Grupa TAURON i przejęciem przez nią procesów sprzedażowych Ubocznych Produktów Spalania i Ubocznych Produktów Wydobycia, zarząd spółki podał decyzję o zmianie nazwy spółki Biomasa Grupa TAURON.

W rezultacie od 8 października br. spółka działa pod nazwą Bioeko Grupa TAURON
sp. z o.o., kontynuując dotychczasowy profil działalności.

Wszystkie pozostałe dane: adres siedziby, NIP, REGON, numery telefonów oraz numery rachunków bankowych pozostają bez zmian.

Zmiana nazwy firmy nie pociąga za sobą żadnych zmian dla partnerów Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.

 

Pełne dane Spółki od 8 października 2018 roku brzmią:

Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.

ul. Energetyków 13

37-450 Stalowa Wola

Tel: 15 877 64 85

NIP: 865-255-48-52

REGON: 180764060

Kapitał zakładowy: 9 000 000 zł

Rejestracja: Sąd Rejonowy w Rzeszowie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000395659

W związku z dalszą reorganizacją obszaru  Bioeko Grupa TAURON od 2019 roku ma przejąć również procesy związane z zagospodarowaniem odpadów.

Więcej informacji:

www.bioeko.tauron.pl

 

 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.