TAURON Ciepło: trwa trzeci etap konkursu #OpowiedzCieplo o sąsiedzie

Trwa konkurs TAURON Ciepło dla mieszkańców pn. #OpowiedzCieplo o sąsiedzie. W pierwszych dwóch etapach konkursu napłynęło kilkadziesiąt prac, z których jury wyłoniło dwie najlepsze, najbardziej ujmujące, autorskie historie o sąsiadach. Swoje prace autorzy zamieścili na profilu TAURON Polska Energia na Facebooku.

Niemal każdy z nas może dać przykład sąsiadki lub sąsiada, których wyjątkowo lubi, szanuje, bądź za coś podziwia. Prace można zgłaszać za pośrednictwem profilu firmowego TAURON Polska Energia na Facebooku, zamieszczając komentarz do wpisu dotyczącego konkursu #OpowiedzCieplo.  Nagrodą jest „pakiet sąsiedzki” o wartości ok. 2500 zł, którym można się podzielić z sąsiadem. W skład pakietu wchodzą: trzy towarzyskie gry planszowe, grill elektryczny, projektor multimedialny, wodoodporny głośnik bezprzewodowy, aparat błyskawiczny. Do odpowiedzi można dołączyć zdjęcie lub video – liczy się pomysłowość! Szczegóły i regulamin konkursu można znaleźć na stronie: https://www.tauron.pl/opowiedz-cieplo.  Przed nami ostatni, trzeci etap konkursu. Zgłoszenia do trzeciego etapu można przesyłać do 31 października 2018 r. do godz. 23.59.

TAURON Ciepło dostarcza ciepło sieciowe i ciepłą wodę tysiącom osób w aglomeracji. Przyłączenie do sieci ciepłowniczej to wspólna,  często trudna decyzja angażująca sąsiadów – mieszkańców jednego budynku – dlatego ważna jest ich integracja.

Przy okazji realizacji Programu Likwidacji Niskiej Emisji, największego tego typu przedsięwzięcia przyłączeniowego w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej, TAURON Ciepło przygotował konkurs nawiązujący m.in. do okoliczności jakie towarzyszą mieszkańcom budynku zanim podejmą wspólną decyzję o podłączeniu do sieci ciepłowniczej. #OpowiedzCieplo o sąsiedzie to zadanie konkursowe polegające na przesłaniu opisu, zdjęcia lub filmu prezentującego dobre relacje między osobami mieszkającymi po sąsiedzku. Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na www.tauron-cieplo.pl.

Realizowany przez TAURON Ciepło Program Likwidacji Niskiej Emisji, który jest częścią pro-ekologicznego programu TAURONA pn. „Oddychaj powietrzem”, dotyczy najbardziej dotkniętych przez smog, miast aglomeracji śląsko-dąbrowskiej. W ramach Programu, do sieci ciepłowniczej przyłączane są budynki wielorodzinne w oparciu o podpisaną umowę z zarządcą lub właścicielem.  W ramach umowy, TAURON Ciepło pokrywa koszt doprowadzenia sieci do budynku wraz z kosztem wymiennika ciepła (węzła cieplnego). Po stronie odbiorców pozostaje wykonanie instalacji wewnętrznej – w tym obszarze mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie miast, które corocznie przeznaczają środki na zmianę systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne.

 

 

***

Tauron Ciepło jest największym dostawcą ciepła w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej i jednym z największych w kraju. W sierpniu 2017 roku TAURON Ciepło zawarł umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie ośmiu projektów w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji (PLNE). Program Likwidacji Niskiej Emisji dotyczy 8 miast aglomeracji śląsko-dąbrowskiej objętych niską emisją: Będzin, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice.

Łączna moc cieplna zainstalowana zakładów wytwórczych wchodzących w skład TAURON Ciepło  – pochodząca w większości z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych – wynosi ok. 1170 MW. Całkowita wartość mocy zamówionej to ponad 2000 MW. Łączna długość sieci ciepłowniczej to około 1100 km. Spółka dostarcza ciepło do ok. 200 tys. gospodarstw domowych, czyli ok. 700 tys. mieszkańców.

Realizowany przez TAURON Ciepło Program Likwidacji Niskiej Emisji, ma na celu likwidację emisji szkodliwych zanieczyszczeń pochodzących ze spalania śmieci i złej jakości paliwa w domowych piecach, a co za tym idzie poprawę jakości powietrza w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej. Program Likwidacji Niskiej Emisji jest częścią programu TAURONA  „Oddychaj powietrzem”. Do końca 2022 roku, w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji  spółka  planuje przyłączyć około 1300 budynków, co stanowi łącznie około 183 MW mocy cieplnej. Łączna wartość nakładów przewidzianych na inwestycje przyłączeniowe w ramach Programu to około 250 mln zł, z czego wartość dofinansowania do 141 mln zł.

 

T_baner_kampania-opowiedz-cieplo_750x300 px.jpg

Rozmiar 87,7 kB 750x300 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.