Energetyka szykuje się na nowe pokolenie

Wyzwania związane z luką pokoleniową i kompetencyjną oraz oczekiwania młodego pokolenia wobec pracodawców to główne tematy konferencji "Moc Pokoleń" zorganizowanej przez TAURON w Gliwicach.

Wśród ponad 24 tysięcy pracowników Grupy TAURON są osoby reprezentujące różne pokolenia - od pokolenia baby boomers (1946-1964) przez pokolenie Y (1980-1989), a nawet Z (po 1990). Konferencja "Moc Pokoleń" ma na celu pokazanie wielopokoleniowości w kategoriach szans i możliwości, a także wesprzeć międzypokoleniowy transfer wiedzy. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni pracownicy wszystkich obszarów biznesowych Grupy, przedstawiciele administracji, szkół i uczelni współpracujących z TAURONEM, a także samorządowcy.

- Zmieniając TAURON w kierunku przyjaznego klientom, multienergetycznego koncernu, potrzebujemy zwinnego działania, wyłapywania dobrych pomysłów a następnie skutecznego wpięcia ich w naszą działalność. Nie osiągniemy tego bez międzypokoleniowego transferu wiedzy i otwartości na pomysły generowane w różnych obszarach biznesowych.
W TAURONIE wierzymy że model mistrz-uczeń to najlepsza droga do doskonałości zawodowej
- mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Coraz większym problem w przedsiębiorstwach energetycznych posiadających pełny łańcuch wartości - od wydobycia węgla przez wytwarzanie i dystrybucję energii po sprzedaż i obsługę klienta jest luka pokoleniowa. W najbliższych latach największe braki pracowników pojawią się na stanowiskach, gdzie niezbędne są twarde kompetencje techniczne w takich spółkach jak Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie i Tauron Dystrybucja. 

Zapobiegając powstawaniu luki kompetencyjnej i pokoleniowej Grupa podejmuje działania w sferze uruchomienia wewnętrznego transferu wiedzy, kształcenia zawodowego, jednocześnie kreując kompetencje niezbędne dla podjęcia wyzwań stojących przed tzw. energetyką jutra.

Na spotkanie w Gliwicach zostali zaproszeni przedstawiciele klas patronackich. TAURON współpracuje już z blisko 40 klasami, które przygotowują uczniów do profesji związanych z energetyką i górnictwem. Najzdolniejsi uczniowie mają zapewnione stypendia oraz gwarancję zatrudnienia w Grupie.

Tworzenie klas patronackich wpisuje się we współpracę TAURON z Ministerstwem Edukacji Narodowej dotyczącą podnoszenia jakości i efektywności kształcenia zawodowego na potrzeby branży elektryczno-energetycznej oraz dostosowywania go do wyzwań rozwojowych i potrzeb rynku pracy.

W szeroki program działań prowadzonych przez TAURON w ramach zarządzania wiekiem i wiedzą wpisuje się także współpraca ze środowiskiem naukowym i akademickim. Obecnie działania edukacyjno-badawcze prowadzone są z dwunastoma uczelniami wyższymi m.in. z Politechniką Śląską, Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Politechniką Opolską czy Politechniką Warszawską.

1.JPG

Rozmiar 3.0 MB 5374x3583 pikseli

1 / 3

1.JPG

06.11.2018

Pobierz JPG (3.0 MB)

0

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.