TAURON: Nowy projekt Polityki Energetycznej Polski zbieżny z celami Grupy

Cele zaprezentowanego dziś projektu Polityki Energetycznej Polski (PEP) są zbieżne z kierunkami rozwoju realizowanymi przez Grupę TAURON.

Według zaprezentowanego dziś projektu PEP podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski do 2040 roku będzie węgiel stanowiący 60 procent miksu energetycznego. Energetyka węglowa będzie dostosowywana do regulacji Unii Europejskiej. Grupa TAURON podtrzymuje, że ostatnią inwestycją w duże źródło węglowe jest blok o mocy 910 MW w Jaworznie, jednocześnie deklarując dalszą modernizację i poprawę efektywności aktywów wytwórczych i wydobywczych.

Grupa TAURON pozytywnie odnosi się do akcentowanej w projekcie PEP kwestii bezpiecznej transformacji Śląska w perspektywie społecznej i gospodarczej.  Grupa TAURON wierzy w możliwość sprawiedliwej transformacji obszarów przemysłowych w Europie.

Projekt PEP dużą wagę przywiązuje do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Grupa TAURON podtrzymuje zainteresowanie inwestycjami w OZE  – tak w instalacje fotowoltaiczne, jak i lądowej i morskiej energetyki wiatrowej.

W związku z ogłoszeniem projektu Polityki Energetycznej Polski i planowanymi zmianami regulacyjnymi, jak i wynikami aukcji rynku mocy, TAURON podjął prace nad aktualizacją „Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025” w zakresie kształtowania miksu wytwórczego. Aktualizację strategii TAURON przedstawi po pierwszym kwartale 2019 roku.

Rozmiar 541,3 kB

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.