TAURON Ciepło przedstawia plany zakupowe na 2019 r.

TAURON Ciepło opublikował swoje plany inwestycyjne, remontowe oraz materiałowe na rok 2019 na Platformie Zakupowej Grupy TAURON. Plany zawierają informacje o przedmiocie planowanego postępowania przetargowego oraz przybliżony termin wszczęcia postępowania.

Publikując swoje plany z wyprzedzeniem, TAURON Ciepło chce wyjść naprzeciw oczekiwaniom rynku Wykonawców umożliwiając im wcześniejsze przygotowanie ofert i odpowiednie zaplanowanie prac na kolejny sezon.

–  Jesteśmy przekonani, że informacje o planach zakupowych podane odpowiednio wcześniej, ułatwią wykonawcom i kontrahentom zaplanowanie ich portfela zamówień. Liczymy na to, że podobnie jak w roku ubiegłym, partnerska forma komunikacji z rynkiem wykonawców, przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności pozyskiwanych ofert w TAURON Ciepło - mówi Łukasz Jędraszkiewicz Dyrektor Departamentu Zakupów TAURON Ciepło.

Potencjał zakupowy Grupy TAURON to 10 000 zapytań ofertowych rocznie w prawie 700 kategoriach zakupowych; 30 000 zarejestrowanych wykonawców; ponad 3 500 przeprowadzonych aukcji. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, od 18 października 2018 roku, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

W Grupie TAURON dedykowanym narzędziem  do składania w szczególności wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofert, dokumentów oraz oświadczeń  jest Platforma Zakupowa (swoz.tauron.pl).

W sytuacjach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Pzp) postępowania mogą być prowadzone pisemnie, w szczególności w sytuacjach określonych w art. 10c oraz w art. 131bc Pzp. Postępowania o udzielenie zamówień niepublicznych prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

***

Tauron Ciepło jest największym dostawcą ciepła w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej i jednym z największych w kraju.  Łączna moc cieplna zainstalowana zakładów wytwórczych wchodzących w skład TAURON Ciepło  – pochodząca w większości z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych – wynosi ok. 1170 MW. Całkowita wartość mocy zamówionej to ponad 2000 MW. Łączna długość sieci ciepłowniczej to około 1100 km. Spółka dostarcza ciepło do ok. 200 tys. gospodarstw domowych, czyli ok. 700 tys. mieszkańców.

dreamstime_m_22213020.jpg

Rozmiar 1,9 MB 2121x1414 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.