Barbórka 2018: Konsolidacja, inwestycje, efektywność

 

Konsolidacja i wpięcie obszaru wydobywczego w łańcuch wartości, inwestycje w aktywa górnicze oraz realizowany program poprawy efektywności sprawiają, że TAURON posiada dziś stabilną bazę paliwową uniezależniając się od nieprzewidywalności na światowych rynkach węgla.

Główne uroczystości tegorocznych obchodów Dnia Górnika w Grupie TAURON odbyły się w Zakładzie Górniczym Brzeszcze. W obchodach udział wzięli m.in. prezydent RP Andrzej Duda, wicepremier Beata Szydło i wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Goście uroczystości w Brzeszczach podkreślali wielokrotnie, że obchody barbórkowe są wyjątkowe, bo w tym roku Polska obchodzi 100-lecie odzyskania niepodległości.

- Jako córka górnika doskonale znam specyfikę ciężkiej pracy na kopalni. Wiem, jak jest ona niebezpieczna, ale też ważna dla naszej gospodarki. Dlatego dla mnie osobiście Barbórka jest bardzo ważnym świętem – mówi Wiceprezes Rady Ministrów Beata Szydło.

Grupa TAURON posiada trzy zakłady górnicze obejmujące swoim obszarem około 29% krajowych bilansowych zasobów energetycznego węgla kamiennego. W trzech pierwszych kwartałach 2018 roku produkcja węgla w wyniosła w nich 3,6 mln Mg, z czego 73% wykorzystano w ramach Grupy, a 27% sprzedano klientom zewnętrznym.

- TAURON, dzięki posiadanym aktywom górniczym, jest gwarantem stabilnego wytwarzania energii elektrycznej w okresach zmiennych lub ekstremalnych warunków pogodowych, powodujących rozchwianie systemów energetycznych. TAURON jest przykładem udanej konsolidacji górnictwa z energetyką i wyciągnięcia z tego procesu efektu synergii - mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.  - Obszar wydobywczy Grupy już przeszedł znaczącą restrukturyzację, choć optymalne wykorzystanie zasobów wymaga dalszych działań - podkreśla prezes TAURONA.

Perspektywiczne inwestycje

Aktualnie prowadzona działalność inwestycyjna TAURON Wydobycie jest ukierunkowana na wsparcie procesu osiągania celów strategicznych oraz zapewnienie utrzymania ciągłości pracy zakładów górniczych. Grupa TAURON konsekwentnie inwestuje w aktywa górnicze, tak aby zapewnić efektywne wydobycie węgla kamiennego z myślą o długofalowym zaopatrzeniu Grupy TAURON w to paliwo.

Głównymi kierunkami inwestowania jest realizacja kluczowych projektów: Budowy poziomu 800 m w ZG Janina, Budowy szybu Grzegorz w ZG Sobieski oraz Programu inwestycyjnego w ZG Brzeszcze oraz projektów służących uruchomieniu ścian, gwarantujących ciągłą i bezawaryjną pracę zakładów oraz koncentrację wydobycia. Zakończenie kluczowych inwestycji planowane jest odpowiednio: w roku 2020 - Poziom 800 m, w 2023 roku - Szyb Grzegorz.

Specjaliści poszukiwani

Coraz większym problem w przedsiębiorstwach energetycznych posiadających pełny łańcuch wartości jest luka pokoleniowa i kompetencyjne. W TAURONIE w najbliższych latach braki pracowników pojawią się na stanowiskach, gdzie niezbędne są twarde kompetencje techniczne. W obszarze wydobywczym luka kompetencyjna i pokoleniowa szacowana jest na ponad 1300 etatów. Zasypaniu niedoborów na stanowiskach technicznych służy kształcenie kadr przygotowanych do pracy w zmieniającym się sektorze wydobywczym. Łącznie Grupa TAURON  współpracuje już z blisko 40 klasami. Tworzenie klas patronackich wpisuje się też w współpracę Grupy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie podnoszenia jakości i efektywności kształcenia zawodowego na potrzeby branży elektryczno-energetycznej.

Pozyskaniu wykwalifikowanych specjalistów służy również podpisana umowa z ZGH Bolesław, która przewiduje przejęcie do obszaru wydobywczego Grupy TAURON 150 pracowników.

W kopalniach TAURONA prowadzone są projekty innowacyjne mające na celu rozwój inteligentnych technologii wydobycia, ograniczenie oddziaływania na środowisko, poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy czy stworzenie nowych produktów na bazie węgla. Przykładem  jest realizowany w ZG Brzeszcze projekt dotyczący innowacyjnych technologii odmetanowania złóż węgla. Jego celem jest ocena możliwości pozyskania metanu ze starych zrobów i uskoków z zastosowaniem innowacyjnej metody wierceń kierunkowych. Oczekiwanym efektem inicjatywy będzie poprawa warunków bezpieczeństwa pracy, a także zwiększenie efektywności gospodarki złożami węglowymi.  

 

IMG_0052 (Średni).JPG

Rozmiar 96.0 kB 960x640 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.