400 mln na inwestycje w sieci TAURON z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

TAURON jest liderem w pozyskiwaniu finansowania hybrydowego z EBI na rynku polskim. TAURON podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dokumentację finansowania, na podstawie której wyemituje tzw. obligacje hybrydowe o łącznej wartości nominalnej 400 mln zł, przeznaczone na rozwój i modernizację infrastruktury sieci elektroenergetycznej Grupy w latach 2018-2022.

Przedmiotowa transakcja jest kontynuacją wieloletniej współpracy TAURON i EBI. Jest to jednocześnie drugie finansowanie hybrydowe pozyskane przez TAURON z EBI w ramach planu Junckera (po emisji o wartości nominalnej 190 mln euro, przeprowadzonej w grudniu 2016 r.).

Finansowanie hybrydowe jest instrumentem zyskującym na popularności w ostatnich latach na globalnych rynkach finansowych. Stanowi ono rozwiązanie pośrednie pomiędzy typowym finansowaniem dłużnym, a emisją akcji. Jest to korzystne z punktu widzenia właścicieli, gdyż nie dochodzi do rozwodnienia udziałów, jak również dla emitenta, który ze względu na jego dłużny charakter będzie mógł wykorzystać efekt tarczy podatkowej. Cechą charakterystyczną finansowania hybrydowego jest długi okres zapadalności.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z pozyskania kolejnego finansowania z EBI, i to finansowania w formie obligacji podporządkowanych. Świadczy to o pozytywnym postrzeganiu naszej Grupy i jej przyszłości przez renomowaną instytucję międzynarodową. Ponadto warto podkreślić, że jest to kolejne wsparcie działalności TAURON ze środków w ramach planu Junckera, co wpisuje się w szersze działania mające na celu rozwój polskiej gospodarki – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia

Plan Junckera jest inicjatywą zapoczątkowaną w czerwcu 2015 r. przez Komisję Europejską we współpracy z EBI, której celem jest rozwój gospodarczy Unii Europejskiej poprzez wsparcie projektów inwestycyjnych, m. in. w sektorze badań i rozwoju, infrastruktury oraz działań zmierzających do wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia. Jednym z filarów planu Junckera było stworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który m. in. dysponuje środkami na długoterminowe projekty infrastrukturalne.

Długoterminowy charakter finansowania z EBI jest istotny dla Grupy TAURON, gdyż pozwala lepiej dopasować zapadalność finansowania do charakterystyki naszych inwestycji i okresów ich zwrotu.

Warto podkreślić, że planowana emisja obligacji będzie miała pozytywny wpływ również na stabilność finansową Grupy TAURON a dodatkowo nie obciąży wskaźnika zadłużenia netto / EBITDA, ponieważ obligacje podporządkowane są wyłączone z kalkulacji tego wskaźnika w przypadku większości krajowych programów emisji obligacji zawartych przez Spółkę.

- Celem finansowania nowej emisji jest szeroko pojęty rozwój obszaru dystrybucji. Po raz kolejny poza inwestycjami w modernizację istniejącej infrastruktury – co ma przyczynić się do poprawy niezawodności i jakości usług dystrybucyjnych – środki z EBI będą wspierać działania TAURON Dystrybucja również w aspekcie wdrażania najnowszych inicjatyw, między innymi w zakresie lepszego przygotowania sieci na nowe przyłącza OZE oraz tworzenia stacji ładowania pojazdów elektrycznych – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia

TAURON Dystrybucja jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce.  Firma wspiera działania związane z rozwojem elektromobilności w Polsce. W poprzednich latach w ramach projektu „Energia dla mobilności”, spółka testowała pojazdy zasilane energią elektryczną. W październiku 2018 r. uruchomiła w Jaworznie pierwszą w kraju pilotażową stację ładowania i szybkiej wymiany baterii w autobusach komunikacji miejskiej.

TAURON Dystrybucja aktywnie wdraża projekty związane z inteligentną infrastrukturą sieciową i prowadzi prace badawczo-rozwojowe z zakresu systemów magazynowania energii. Ponadto spółka realizuje projekt AMIplus Smart City Wrocław związany z instalacją inteligentnego opomiarowania, a także realizuje szereg projektów związanych z budową i modernizacją sieci elektroenergetycznej, pozwalającą na jej dostosowanie do funkcjonalności sieci inteligentnej (SMART).

Segment Dystrybucja po dziewięciu miesiącach br. miał największy udział w EBITDA Grupy TAURON – wynoszący 66 proc. Największe nakłady inwestycyjne w tym roku w obszarze dystrybucji zostały przeznaczone na modernizację sieci dystrybucyjnej (637 mln zł) oraz budowę nowych przyłączy (466 mln zł), a łączny capex wyniósł 1,2 mld zł. 

 

 

Rozmiar 918,5 kB

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.