TAURON wspiera rozwiązania zaproponowane przez rząd, powołał specjalny zespół

W ramach organizacji powołano specjalny zespół, którego zadaniem jest opracowanie metod i harmonogramu wdrożenia rozwiązań przygotowanych przez rząd – gwarantujących klientom energię elektryczną po cenie z 2018 r.

W celu sprawnego wprowadzenia nowych rozwiązań legislacyjnych prace rozpoczął zespół do spraw wdrożenia przepisów ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Jego zadaniem jest przygotowanie organizacji do stosowania nowych rozwiązań.

Pracami zespołu kieruje wiceprezes zarządu ds. klienta i wsparcia korporacyjnego. W prace zaangażowani są również wiceprezes zarządu ds. finansowych, szefowie obszarów podatkowego, prawnego, komunikacyjnego oraz zarządy spółek TAURON Sprzedaż i TAURON Dystrybucja. Zadaniem zespołu jest opracowanie metod i harmonogramu wdrożenia przyjętej ustawy. Wszystko po to, aby klienci TAURONA nie odczuli niedogodności związanych z tym procesem oraz by przepisy ustawy były jak najsprawniej i najszybciej wdrożone przez Grupę.

Grupa TAURON na dostosowanie się do nowych przepisów ma czas do końca marca 2019 roku.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz oz mianie niektórych innych ustaw została przyjęta przez Parlament RP 28 grudnia i podpisana przez prezydenta 30 grudnia 2018 r.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.