TAURON Ciepło przygotowuje nowe pokolenie fachowców

TAURON Ciepło nawiązał współpracę z Powiatowym Zespołem Szkół nr 10 w Kętach oraz Zespołem Szkół nr 2 w Katowicach Murckach. Od września ubiegłego roku patronatem zostali objęci uczniowie klas kształcących w zawodzie technik elektryk.

Już od kilku lat, TAURON zawiera ze szkołami zawodowymi porozumienia, określające  zasady i formy współdziałania na rzecz rozwoju edukacji zawodowej w obszarze elektroenergetyki.

– Jako pracodawca odpowiedzialny społecznie chcemy mieć wpływ na kształtowanie opinii młodych ludzi i ich rodziców na temat edukacji i przyszłości zawodowej. Nadchodzi „era fachowców”, czas kiedy posiadanie dobrego, konkretnego zawodu jest wartością. Mamy tego świadomość i staramy się promować to przekonanie wśród młodych ludzi – potencjalnie naszych przyszłych pracowników. – mówi Jacek Uhryn Prezes Zarządu TAURON Ciepło

W ramach patronatu TAURON Ciepło oferuje wsparcie  działań i przedsięwzięć związanych z nauką zawodu. Po zakończeniu edukacji i uzyskaniu tytułu zawodowego Spółka zapewnia  najlepszym uczniom stypendia i możliwość zatrudnienia.  Uczniowie klas patronackich mają także możliwość odbycia praktyk zawodowych w TAURON Ciepło.

–  Dziś na rynku pracy jesteśmy postrzegani jako dobry i stabilny pracodawca. Jednak z naszych analiz wynika, że za kilka lat wielu pracowników osiągnie wiek emerytalny, dlatego już teraz staramy się do tego systemowo przygotować. Zależy nam na tym, aby  młodzi ludzie chętnie wybierali zawody związane z energetyką i ciepłownictwem jako swoją drogę życiową, a TAURON Ciepło postrzegali jako atrakcyjne miejsce pracy. – mówi Joanna Duszyńska-Pukszta Dyrektor Departamentu ds. Personalnych TAURON Ciepło

Współpraca TAURON Ciepło z klasami patronackimi  opiera się na zaangażowaniu w projekty realizowane przez uczniów oraz włączaniu ich do udziału w wydarzeniach organizowanych przez spółkę takich jak: otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej Miasta Katowice przy Zespole Szkół w Murckach czy  współpraca przy realizacji projektu Katowice Miastem Fachowców i Festiwalu Szkół Ponadgimnazjalnych „Sięgnij po zawód”.

Przedstawiciele szkół partnerskich uczestniczyli także w organizowanym przez Grupę TAURON seminarium, inaugurującym  Program Operacyjny - Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

W 2018 roku, dla uczniów szkół objętych patronatem TAURON Ciepło w ramach zajęć dodatkowych, przeprowadzono warsztaty Akademii GOPR – cyklu organizowanego przez Grupę TAURON.

 

Rozmiar 528.9 kB

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.