TAURON utrzymał rating na poziomie BBB z perspektywą stabilną

Fitch Ratings utrzymała długoterminowy rating TAURONA w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie BBB z perspektywą stabilną. Agencja ratingowa zwraca uwagę na przyszłe wpływy z rynku mocy, znaczący udział regulowanego segmentu Dystrybucja w wyniku EBITDA Grupy oraz ograniczenie nakładów inwestycyjnych po zakończeniu budowy bloku 910 MW w Jaworznie.

Potwierdzenie przez agencję Fitch oceny ratingowej na poziomie BBB odzwierciedla stabilną pozycję rynkową Grupy TAURON. Pomimo ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych, w tym realizacji budowy bloku w Jaworznie, Grupa koncentruje się na utrzymaniu stabilności finansowej i dotrzymaniu wskaźnika zadłużenia określonego w umowach finansowania. W kolejnych latach planujemy, że wartość inwestycji i wskaźnik zadłużenia ulegnie stopniowemu obniżeniu – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia - Obecnie w Grupie TAURON trwają prace nad aktualizacją strategii, która będzie uwzględniać zmiany w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym – dodaje Grzegorczyk.

- Grupa TAURON z sukcesem uczestniczyła w trzech aukcjach głównych rynku mocy, w ramach których zawarliśmy umowy mocowe na lata 2021-2023. Łączne przychody Grupy TAURON z przeprowadzonych w tym roku aukcji wyniosą ponad 4,8 mld zł do 2037 roku. Co istotne, duża część tych środków trafi do TAURONA już w najbliższych latach – podkreśla Marek Wadowski wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia. 

W Grupie realizowany jest program inwestycyjny, którego wartość w 2018 roku wyniosła ponad 3,7 mld zł. Największa część nakładów inwestycyjnych została przeznaczona na budowę bloku w Jaworznie, a także modernizację sieci dystrybucyjnej (1,1 mld zł) oraz budowę nowych przyłączy (676 mln zł).

- Realizacja dużego programu inwestycyjnego przy zachowaniu stabilności finansowej Grupy wymaga elastycznych mechanizmów finansowania. Dlatego w ostatnim czasie podjęliśmy szereg działań w tym zakresie, czego efektem jest m.in. utrzymanie ratingu na poziomie inwestycyjnym – mówi Wadowski.

Zaawansowanie budowy bloku w Jaworznie przekroczyło już 87 proc., a zakończenie inwestycji przypada na czwarty kwartał 2019 roku. Na teren budowy bloku w Jaworznie przyjechał pierwszy transport węgla. Po raz pierwszy w warunkach pracy przetestowane zostały więc układy, urządzenia i instalacje związane z nawęglaniem bloku.

Na rok 2020 planowane są niższe nakłady inwestycyjne i większe przychody z ukończonych inwestycji. Największa część wydatków inwestycyjnych będzie przypadać na Obszar Dystrybucji i ten trend będzie kontynuowany również w latach kolejnych.  

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.