Wszystko, co chcesz wiedzieć o TAURONIE

Zaawansowane i dojrzałe raportowanie zintegrowane stało się wizytówką Grupy TAURON. Spółka od kilku lat wyznacza trendy w dialogu z otoczeniem, co potwierdzają zdobywane co roku kluczowe nagrody w konkursie The Best Annual Report. Raport Zintegrowany podsumowujący 2018 rok jest połączeniem dopracowanych treści zgodnych z najlepszymi międzynarodowymi standardami oraz nowoczesnej, multimedialnej formy.

Raport jest dostępny pod adresem https://raport.tauron.pl/

Zespół pracujący nad projektem udoskonalił i rozwinął treść raportu umieszczając w nim zarówno szeroki zakres danych pozafinansowych, jak i analizy osadzające działalność Grupy w szerszym kontekście rynkowym.

Wypracowana w ostatnich latach koncepcja struktury czyni raport użytecznym dla szerokiego grona odbiorców – lokalnych społeczności, przedstawicieli mediów, organizacji pozarządowych, aktualnych i potencjalnych pracowników. Pozostaje jednak cennym źródłem wiedzy dla środowiska inwestorskiego i oferuje mu szereg nowoczesnych narzędzi ułatwiających zrozumienie specyfiki działalności Spółki.

- Przygotowywane raporty roczne stanowią dla nas istotny kanał komunikacji z rynkiem i otoczeniem społecznym. Opisujemy nasze sukcesy, między innymi na polu innowacji, ale również wymagające realia rynkowe oraz działania, które pozwolą nam wyjść na przeciw wyzwaniom energetyki przyszłości - tłumaczy Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia.

Zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami, raport opisuje kluczowe wydarzenia i wyniki osiągnięte w 2018 roku, jednak wkracza również w przyszłość opisując perspektywy rozwoju Spółki w bliższej i dalszej perspektywie.

Punktem wyjścia tej sekcji jest opis ostatniej aktualizacji strategii Grupy TAURON wskazującej kierunki zmian w modelu biznesowym i miksie energetycznym. Hasło #ZielonyZwrotTAURONA kształtuje narrację raportu i z pewnością znacząco wpłynie na formę i treść raportów w kolejnych latach.

Dane finansowe zostały opracowane według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Dane pozafinansowe, które wykorzystane są w treści raportu, zostały przygotowane według wytycznych Global Reporting Index – GRI G4.

jpg 3,8 MB 3872x2592 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.