60 proc. pieców węglowych w sercu Śląska do wymiany

60 proc. ankietowanych gospodarstw domowych w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej, korzystających obecnie z pieców węglowych musi do końca 2021 roku zmienić sposób ogrzewania. Takie dane płyną z badania opinii publicznej, dotyczącego znajomości i konsekwencji przepisów uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Śląskiego. Badanie przeprowadziła Fundacja Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie TAURON Ciepło.

Badanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2019 roku na terenie miast konurbacji śląsko-dąbrowskiej,  gdzie  TAURON Ciepło dostarcza ciepło sieciowe. – Przeprowadziliśmy badania, w ramach których chcieliśmy uzyskać aktualne i miarodajne dane, na temat świadomości społecznej dotyczącej konieczności wymiany źródła ogrzewania – mówi Małgorzata Kuś rzecznik prasowy TAURON Ciepło.

O uchwale antysmogowej słyszało 76,8 proc. ankietowanych, jednak aż 22,1 proc. z nich uznało, że zapisy ich nie dotyczą, a kolejne 54 proc. przyznało, że nie ma wiedzy na ten temat.  Pytania skierowane do obecnych użytkowników kotłów węglowych ujawniły, że tylko 2,9 proc.  tych urządzeń jest najwyższej, piątej klasy energetycznej. Kluczowym zagadnieniem, jakie badano był rok produkcji kotła, który wraz z informacją o klasie energetycznej urządzenia wyznacza termin jego wymiany. Okazało się, że 60,1 proc. obecnie użytkowanych kotłów będzie trzeba wymienić do końca 2021 r., ponieważ zostały wyprodukowane przed 1 stycznia 2012 r.

Wyniki badania pokazują, że pomimo różnorodnych działań informacyjnych, do znacznej części opinii publicznej nie dotarła informacja na temat przepisów uchwały i wynikających z nich obowiązków – mówi rzecznik prasowy TAURON Ciepło. – Równocześnie, znaczący odsetek osób z konurbacji śląsko-dąbrowskiej, które w najbliższych dwóch latach będą musiały wymienić źródło ciepła, deklaruje chęć podłączenia ciepła sieciowego – dodaje Małgorzata Kuś.

Raport z badań dostępny jest na stronie https://www.tauron-cieplo.pl/kampaniaantysmogowa

W styczniu br. TAURON Ciepło zainaugurował kampanię pt. „Sprawdź, czy Twój domowy kocioł zda egzamin z uchwały antysmogowej”. Ciepło sieciowe jest czyste i bezpieczne dla środowiska, ponieważ jest produkowane w elektrociepłowniach, które spełniają rygorystyczne normy emisyjne oraz są poddane stałej kontroli i monitoringowi. Proces podłączenia ciepła sieciowego może trwać do kilkunastu miesięcy. Dlatego dla użytkowników najstarszych kotłów to ostatni moment na podjęcie decyzji o przyłączeniu do sieci ciepłowniczej.

Podłączenie do sieci ciepłowniczej obejmuje trzy etapy:

  1. Sprawdzenie na wniosek zarządcy budynku możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej.
  2. Informacja z TAURON Ciepło, która określa niezbędne prace do wykonania, a także ich terminy i koszty podłączenia. Po stronie Spółki jest koszt doprowadzenia sieci do budynku, a po stronie odbiorcy wykonanie instalacji wewnętrznej.
  3. Po akceptacji oferty, mieszkańcy podejmują wspólną decyzję o podłączeniu budynku do sieci, a TAURON Ciepło rozpoczyna prace przyłączeniowe.

Uchwała antysmogowa województwa śląskiego

W 2017 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę antysmogową, której celem jest poprawa jakości powietrza. Uchwała wprowadziła ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych, w szczególności kotłów, kominków i pieców, jeżeli dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub wydzielają ciepło.

Przepisy uchwały wprowadziły zakaz używania takich paliw jak: węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z jego wykorzystaniem; muły  węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem; paliwa, w których udział węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 proc. oraz biomasa stała, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 proc.

Uchwała antysmogowa precyzuje terminy, w których konieczna jest wymiana ogrzewania, na bardziej ekologiczne.

 

Harmonogram wymiany/demontażu starych kotłów węglowych

Data produkcji kotła

Czas na wymianę kotła

1 stycznia 2012

1 stycznia 2022

1 stycznia 2014

1 stycznia 2024

1 stycznia 2016

1 stycznia 2026

1 stycznia 2018

1 stycznia 2028

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.