TAURON na budowie największej drogowej inwestycji Krakowa

Około 40 milionów złotych zabudżetowanych środków,  zapewnienie dostaw energii oraz rozbudowa infrastruktury na potrzeby nowopowstającej Trasy Łagiewnickiej. Tak wygląda, rozłożony na pięć lat, pakiet zadań realizowanych obecnie przez TAURON Dystrybucja przy trwającej obecnie największej inwestycji komunikacyjnej Krakowa.

Główny zakres prac realizowanych przez TAURON obejmuje zapewnienie zasilania podstawowego i rezerwowego obiektów Trasy Łagiewnickiej. Etap pierwszy prac to wybudowanie sześciu przyłączy zasilania podstawowego obiektów tunelowych i jednego przyłącza dla podstacji trakcyjnej oraz sześciu przyłączy dla zasilania rezerwowego tuneli.

Dodatkowo w zakresie prac energetycznych konieczne jest zrealizowanie około 30 mniejszych umów przyłączeniowych związanych z zasilaniem takich urządzeń jak szafy oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnych, automatów Krakowskiej Komunikacji Miejskiej oraz syfonów MPWiK S.A.

Pierwszy etap prac powinien zostać zrealizowany do końca marca 2021 r., natomiast do 30 czerwca 2021 r. ma nastąpić czasowa zmiana konfiguracji sieci SN (średnie napięcie) w celu podania pełnej mocy na obiekty Trasy. Będzie ona obejmować między innymi zwiększenie mocy z 1000 kW do docelowych 2000 kW na przyłączu podstacji trakcyjnej.

Przy tak złożonym zadaniu inwestycyjnym, terminy realizacji zadań leżących po stronie energetyki zależą od postępu prac generalnego wykonawcy prac ziemnych i drogowych – powiedział Robert Zasina, prezes TAURON Dystrybucja. – Wraz z postępami prac przy Trasie prowadzimy kolejne nasze działania. Do tej pory położone zostało około 8,5 km linii kablowej średniego napięcia wraz z kanalizacją światłowodową oraz zabudowane zostały 2 złącza kablowe 15 kV – dodaje prezes Zasina.

Równocześnie z pracami przy rozbudowie infrastruktury energetycznej układana jest   w trasie linii kablowych średniego napięcia kanalizacja światłowodowa. Łącznie prace TAURON Dystrybucja obejmą ułożenie linii kablowych średniego napięcia (15kV) o długości jednej żyły 58,7 km i ułożenie kanalizacji światłowodowej o łącznej długości pojedynczej rury 18,7 km oraz wykonanie 28 studni teletechnicznych.

Wszystkie działania w terenie muszą być poprzedzone pracami koncepcyjnymi, opracowaniem projektów, pozyskaniem koniecznych opinii, uzgodnień oraz pozwoleń, w tym pozwoleń na budowę. To dlatego zaangażowanie służb technicznych i inżynierskich TAURONU w związku z inwestycją trwa już od kilku lat.

Niezależnie od budowy nowych obiektów energetycznych część infrastruktury TAURON Dystrybucja zlokalizowanej na tym terenie, której położenie koliduje z inwestycją musi zostać przebudowana. Przy czym wszystkie te działania odbywają się w taki sposób, aby nie zakłócać płynnych dostaw energii do klientów spółki. 

Postęp prac TAURON Dystrybucja jest dostosowany do harmonogramu realizowanego przez głównego wykonawcę Trasy i wymaga skoordynowania robót energetycznych z pracami innych podmiotów.

Trasa Łagiewnicka to bardzo duże przedsięwzięcie, które znacząco poprawi komunikację w południowej części Krakowa. Inwestycja jest jednym z elementów trzeciej obwodnicy Krakowa – mówi inżynier kontraktu Trasy Łagiewnickiej Krzysztof Migdał. Przy jej budowie generalny wykonawca dopuszcza wykonawców infrastruktury do prac na tych odcinkach, gdzie teren został zniwelowany do rzędnych docelowych, a sam harmonogram działań musi być dostoswany między innymi do zastanych warunków lub nieprzewidzianych zdarzeń – dodaje Krzysztof Migdał.

 

Główny Punkt Zasilania Kurdwanów

Do końca 2024 roku ma powstać również duża inwestycja TAURON Dystrybucja, która jest kolejnym, ostatnim etapem prac związanych z powstaniem Trasy Łagiewnickiej.

Mowa o budowie stacji elektroenergetycznej 110/15kV - Główny Punkt Zasilania (GPZ) Kurdwanów, która jest inwestycją ważną nie tylko z punktu widzenia zasilania samej Trasy, ale głównie dla odbiorców energii elektrycznej, zlokalizowanych na południu Krakowa. Ta część miasta rozwija się bardzo dynamicznie i już w tej chwili konieczne jest planowanie odciążenia i rezerwowania stacji GPZ Bonarka, która teraz zapewnia dostawy energii dla mieszkańców i firm z południowych dzielnic miasta.

Planowany koszt budowy GPZ Kurdwanów będzie oscylował około 30 mln złotych.  W 2025 r. stacja zostanie włączona w system zasilania Krakowa, podnosząc bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej dla miasta.

 

 

trasa_łagiewnicka_1.jpg

Rozmiar 1.2 MB 1640x1092 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.