TAURON ma umowę ramową z EBOiR ws. obligacji

TAURON rozpoczął przygotowania do emisji obligacji o wartości około 1 mld zł. Koncern zawarł dziś umowę ramową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju określającą zasady współpracy w zakresie możliwego nabycia przez EBOiR obligacji. Środki te mają stać się motorem napędowym Zielonego Zwrotu TAURONA.

– Od momentu ogłoszenia przez TAURON aktualizacji kierunków strategicznych Grupy, aktywnie poszukujemy źródeł finansowania Zielonego Zwrotu. W grudniu 2019 r. zawarliśmy bilateralną umowę kredytu z Intesa Sanpaolo, a następnie w marcu 2020 r. podpisaliśmy dwie umowy kredytowe – umowę z bankiem SMBC, a także umowę kredytu konsorcjalnego z Intesa Sanpaolo oraz China Construction Bank - wyjaśnia Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia. - Dodatkowo, podpisaliśmy porozumienie z bankami, na mocy którego mamy możliwość wyłączenia z kalkulacji wskaźnika dług netto/EBITDA, liczonego dla całej Grupy, zadłużenia, które byłoby zaciągnięte przez SPV realizujące projekty w OZE. Emisja obligacji na krajowym rynku stanowić będzie więc kolejny krok w ramach budowy zdywersyfikowanego portfela dłużnego Grupy, służącego finansowaniu działalności nie węglowej – wyjaśnia wiceprezes TAURONA.

Środki z emisji obligacji będą wspierały realizację transformacji energetycznej grupy, w tym zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w jego strukturze wytwórczej. W perspektywie 2030 roku TAURON chce produkować ponad 65% energii ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych, przy jednoczesnym ograniczeniu emisyjności o połowę.

Zawarcie umowy nie stanowi jednak obowiązku nabycia przez EBOiR wspomnianych obligacji. W umowie ramowej TAURON zobowiązał się do działania zgodnie ze standardami wskazanymi przez EBOiR , w tym w zakresie polityki środowiskowej, społecznej i wytycznych antykorupcyjnych, oraz do przeznaczenia środków finansowych pozyskanych z emisji obligacji na finansowanie wskazanych w umowie ramowej inwestycji. Wszystkie powyższe zobowiązania są zgodne z zaktualizowaną strategią Grupy TAURON.

Finansowaniu transformacji sprzyja też porozumienie zawarte z instytucjami finansowymi w sprawie kwalifikowania finansowania pozyskiwanego na zielone inwestycje. W myśl porozumienia, określone zadłużenie zaciągane przez Grupę TAURON na realizację inwestycji w OZE może zostać wyłączone z kalkulacji wskaźnika długu netto do EBITDA.

W marcu TAURON i Polski Fundusz Rozwoju zainicjowali wspólne działania w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii. Według wstępnych założeń współfinansowane w ramach programu PFR Green Hub będą projekty dotyczące inwestycji w lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Zgodnie z porozumieniem, kolejne inwestycje TAURONA w odnawialne źródła energii będą mogły uzyskać finansowanie od PFR w kwocie co najmniej 50 milionów złotych każda.

m4a 1.3 MB

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.