TAURON chce rozwijać offshore. Podpisano ważną umowę

TAURON podpisał porozumienie o współpracy z firmą należącą do koncernów EDP Renovaveis i ENGIE. Umowa ma prowadzić do budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Umowa została zawarta po trwających kilka miesięcy negocjacjach.

 

– Energetyka wiatrowa na morzu stanowi istotny element polskiej i europejskiej strategii transformacji sektora energetycznego. Również
w naszych planach offshore odgrywa ważną rolę w budowie mocy zeroemisyjnych po 2025 roku –
wyjaśnia Wojciech Ignacok, prezes zarządu TAURON Polska Energia. Bałtyk ze względu na wietrzność i głębokość uważany jest za jeden z najbardziej perspektywicznych akwenów dla rozwoju energetyki morskiej w Europie – dodaje prezes Ignacok.

OW OFFSHORE to spółka joint venture, w której po 50 proc. udziałów posiadają portugalska firma energetyczna EDP Renovaveis oraz francuski koncern ENGIE. Firmy te mają doświadczenie we wznoszeniu farm wiatrowych na morzach.

W ramach umowy TAURON zakłada, że obejmie 50 proc. udziałów w spółkach OW, które w swoim portfolio posiadają projekty farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. OW z kolei będzie dążyć do objęcia połowy udziałów w spółkach TAURONA, które posiadają projekty farma wiatrowych na Bałtyku. Projekty są obecnie na etapie złożonych wniosków o pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiesił w 2017 r. postępowania administracyjne wszczynane na podstawie wniosków dotyczące pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskiej strefie Morza Bałtyckiego.

Intencją stron jest sprzedaż udziałów w spółkach celowych i  podpisanie umowy inwestycyjnej w ciągu sześciu miesięcy. TAURON i OW zobowiązały się do działania na zasadach wyłączności w zakresie projektów objętych współpracą w czasie obowiązywania dwuletniej umowy. Współpraca wyłączna stron może zostać rozszerzona o dodatkowe obszary pod warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży udziałów
i umowy inwestycyjnej.

Realizowany od czerwca 2019 r. Zielony Zwrot TAURONA, przewiduje zwiększenie do 65% udziału źródeł zeroemisyjnych w miksie wytwórczym Grupy w perspektywie 2030 roku. Inwestycje w odnawialne źródła energii oraz zastąpienie wyeksploatowanych źródeł konwencjonalnych nowoczesnymi, pozwolą na obniżenie emisyjności Grupy, w perspektywie 2025 r., o ponad 20 proc., a w perspektywie 2030 r. o ponad 50 proc.

Do 2025 roku TAURON zamierza mieć ponad 1000 MW mocy zainstalowanej w turbinach wiatrowych na lądzie. TAURON aktualnie dysponuje dziewięcioma farmami, w których energię elektryczną wytwarzają 182 turbiny wiatrowe o łącznej mocy 380,75 MW.
W ubiegłym roku TAURON podwoił moce wiatrowe poprzez akwizycję pięciu farm wiatrowych w północnej Polsce.

Wraz ze zwiększaniem mocy w wietrze TAURON realizuje projekty budowy farm fotowoltaicznych. Zgodnie z założeniami Zielonego Zwrotu TAURON, do 2025 roku Grupa chce zainwestować w farmy słoneczne o mocy 300 MW. W tym roku w Jaworznie, na terenie dawnej elektrowni węglowej, TAURON uruchomi pierwszą farmę fotowoltaiczną budowaną w ramach programu TAURON PV. Program ten zakłada uruchomienie farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 150 MW. Farmy powstaną na terenach poprzemysłowych należących do Grupy TAURON.

Rozmiar 1,9 MB

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.